dom energooszczędny

Koszty energii elektrycznej ciągle wzrastają i dotykają w szczególności przedsiębiorstw, które nie mogły w ostatnim czasie skorzystać z zamrożenia cen prądu. W niektórych przypadkach potrafią naprawdę nadszarpnąć firmowy budżet. Ceny ogrzewania wcale nie prezentują się lepiej, zwłaszcza jeśli nieruchomość ogrzewana jest gazem. Z podwyżkami można walczyć, wdrażając nowoczesne energooszczędne rozwiązania. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić czynności, które umożliwią prognozowanie oszczędności, jakie przyniosą modernizacje: audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej.

Co to jest audyt energetyczny i co ma na celu?

Audyt energetyczny to obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw, powtarzane co 4 lata, badanie efektywności energetycznej. Analizuje się dokładnie stan techniczny budynku, zużycie energii, wysokość rachunków za prąd, ogrzewanie, klimatyzację. Ustala się, jakie inwestycje powinny być zrealizowane, prognozuje, jakie dadzą one oszczędności i po jakim czasie przedsiębiorca może oczekiwać zwrotu kosztów. Audyt energetyczny ma być bodźcem motywującym do rozpoczęcia modernizacji, które przełożą się na obniżenie wydatków na energię. Mimo że audyt nie jest obowiązkowy ani dla małych, średnich i mikrofirm, ani dla domów, to zdecydowanie się na niego może okazać się bardzo opłacalne. Raport z audytu uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej. Jeśli przedsiębiorca lub osoba prywatna zdecyduje się wykonać rekomendowane modernizacje, może ponadto złożyć wniosek o pełną refundację kosztów audytu.

Po co wykonuje się audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to nie tylko prognozowanie zysków energii i oszczędności, ale także sprawdzenie, czy udało się osiągnąć zakładane rezultaty. Jego celem jest wskazanie najsłabszych punktów w energetyczności firmy i zaproponowanie konkretnych przedsięwzięć, które zapobiegną stratom energii i wygenerują oszczędności. Decyzja o tym, czy w firmie zostanie przeprowadzony audyt efektywności energetycznej, należy wyłącznie do przedsiębiorcy.
 

Audyt efektywności energetycznej oprócz wskazania obszarów, w których zalecane byłyby działania modernizacyjne obniżające koszty prądu, ogrzewania lub klimatyzacji, wykonywany jest w celu osiągnięcia dodatkowego benefitu. Umożliwia ubieganie się o przyznanie świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów, które mają wartość finansową i mogą zostać spieniężone na giełdzie. Audyt efektywności energetycznej staje się również potrzebny w przypadku zainteresowania dofinansowaniem z programów dla przedsiębiorstw na działania modernizacyjne.

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – który wybrać dla swojego obiektu?

Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej stanowią analizę poziomu zużycia energii i ponoszonych kosztów finansowych. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, różnią się nieco celem, w jakim się je wykonuje. Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla wskazanych w ustawie przedsiębiorstw, dlatego muszą one go przeprowadzić, aby uniknąć kary finansowej. Do wykonywania audytu efektywności energetycznej żaden podmiot prawnie zobligowany nie jest. Gdy chcemy skorzystać z programów dofinansowania dla przedsiębiorstw lub osób prywatnych, pojawia się zwykle konieczność przeprowadzenia któregoś z wymienianych audytów. To czy jest to audyt energetyczny, czy audyt efektywności energetycznej zależy od warunków stawianych  w konkretnym programie.