Termowizja instalacji
Termowizja instalacji

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych.

Prawidłowe funkcjonowanie budynku zależy od wielu urządzeń elektrycznych.  Przeciążenie lub awaria instalacji może w skrajnych przypadkach doprowadzić do pożaru. Każde urządzenie elektryczne, a także przewody wytwarzają opory, które prowadzą do nagrzewania. Dlatego kamery termowizyjne to nieinwazyjne urządzenia, idealne do regularnych przeglądów instalacji. Dzięki kamerom termowizyjnym będziemy w stanie z wyprzedzeniem wykryć wszelkie anomalie oraz zmiany temperatur, chroniąc nas w ten sposób przed wypadkami lub zagrożeniami. Poluzowane przewody będą mieć bardzo dużą rezystancję, a więc będą się nagrzewać. Badanie termowizyjne pozwoli na wczesne wykrycie tej usterki.

Technologia termowizyjna otwiera wiele nowych możliwości i jest obecnie wykorzystywana między innymi w inspekcjach instalacji fotowoltaicznych. Służy do wykrywania mikropęknięć w ogniwach fotowoltaicznych, które mogą spowodować ich przegrzanie. Efekt ten wynika z przemiany energii elektrycznej w ciepło w wyniku wzrostu oporu elektrycznego. Dodatkowo termowizja pozwolą na lokalizację uszkodzeń złączy, zwarć uszkodzonych paneli, wadliwych połączeń elektrycznych czy wnikania wilgoci. Badania termowizyjne fotowoltaiki należy wykonywać po zamontowaniu i regularnie podczas użytkowania. Pozwalają one rozpoznać problemy z działaniem paneli fotowoltaicznych. Prawidłowo pracujące moduły powinny mieć taki sam rozkład temperatury na całej powierzchni. Zweryfikujemy to dzięki obrazowi uzyskanemu przez sensor termowizyjny.