zrównoważone budownictwo

Budownictwo zrównoważone, nazywane również zielonym, to budownictwo, którego celem jest ograniczanie destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa i coraz nowszych regulacji unijnych w sprawie wymogów stawianych budynkom pojawia się potrzeba poszukiwania mniej szkodliwych metod ich wznoszenia. Z drugiej strony zrównoważone budownictwo kieruje się troską o komfort mieszkańców i użytkowników nieruchomości.

Budownictwo zrównoważone, czyli jakie?

Budownictwo zrównoważone dąży do kompromisu pomiędzy dobrostanem środowiska naturalnego a dobrostanem ludzi. Wdrażane działania mają zminimalizować negatywny wpływ budownictwa na naturę na wszystkich etapach – od przygotowania projektu budowlanego po długoletnią eksploatację. Istotne jest wykorzystanie ekologicznych materiałów, redukcja produkcji odpadów w procesie budowy, ograniczenie zapotrzebowania na ogrzewanie i energię elektryczną w gotowym budynku. Panujące w budynkach warunki powinny przyczyniać się do zdrowia, dobrego samopoczucia i wygody przebywających w nich ludzi. Dlatego powzięte działania mają na celu zapewnienie w budynkach odpowiedniej wentylacji, dopływu naturalnego światła, komfortu termicznego czy dobrej izolacji przed hałasami.

Czym charakteryzują się zrównoważone budynki?

W budownictwie zrównoważonym negatywny wpływ działań budowlanych oraz późniejszej eksploatacji na środowisko został zredukowany do minimum. Wśród kryteriów, po spełnieniu których budynek można uznać za zrównoważony, jest zastosowanie trwałych i ekologicznych materiałów budowlanych, czyli takich, które są naturalne, nietoksyczne, nadają się do recyklingu (m.in. drewno, wełna mineralna czy aluminium). Budynki korzystają z rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, opalane są biomasą. Ważnym aspektem jest dobra termoizolacja i zapobieganie mostkom termicznym. Obszerne przeszklenia okien w połączeniu z ich odpowiednim usytuowaniem względem stron świata pozwalają wykorzystywać energię słoneczną do oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń. Zaleca się wyposażenie budynku w system rekuperacji – wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która poprawia jakość powietrza. Wokół budynku powinny znajdować się tereny zielone. Jednocześnie miejsce ma być dobrze skomunikowane z centrum miasta i rejonami, w które ludzie dojeżdżają do pracy. Rozwiązaniem wciąż mało popularnym, ale niosącym wiele korzyści, jest aranżacja zielonego dachu. Przyczynia się on do redukcji zanieczyszczeń, produkuje tlen, stanowi miejsce do życia dla owadów, a także izolację akustyczną.

Systemy certyfikacji zrównoważonych budynków

Budynkom, które spełniają standardy zrównoważonego budownictwa, przyznawane są specjalne certyfikaty. Posiadanie takiego dokumentu podnosi wartość nieruchomości. Eksperci przeprowadzający audyt poddają ocenie szereg kryteriów, począwszy od etapu projektowania budynku. Weryfikacji podlegają m.in. rodzaj zastosowanych materiałów, zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody, przyjazność budynku dla użytkowników. Istnieje kilka systemów certyfikacji zielonych budynków. Najpopularniejszymi są opracowany w Wielkiej Brytanii certyfikat BREEAM i pochodzący ze Stanów Zjednoczonych certyfikat LEED. Są one podobne pod względem ocenianych punktów, ale różnią się nieco czasem obowiązywania. Certyfikat BREEEAM wydawany jest dla wszystkich budynków bezterminowo, natomiast LEED w przypadku istniejących budynków ważny jest przez 5 lat, a bezterminowy tylko dla nowo powstałych.

Zrównoważone budownictwo a ekonomia

Budowa zrównoważonego budynku może generować wyższe koszty niż tradycyjnego, ale mimo to jest bardzo korzystną decyzją. W długoterminowej perspektywie przynosi duże oszczędności, gdyż w zielonych budynkach znacząco obniżone zostają koszty eksploatacji. Budynki wznoszone są na wiele dekad, dlatego warto zainwestować na wstępie większe środki w trosce o komfort życia i zasobność portfela nie tylko naszego, ale i przyszłych pokoleń.

Budownictwo zrównoważone a świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne, zwane również certyfikatami energetycznymi, stanowią integralny element oceny zrównoważonego budownictwa. Wprowadzone w celu określenia efektywności energetycznej budynków, dostarczają informacji o zużyciu energii niezbędnej do ich użytkowania, uwzględniając takie aspekty jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja oraz oświetlenie. Posiadanie świadectwa energetycznego jest wymagane nie tylko przez przepisy krajowe, ale także stanowi jedno z kluczowych kryteriów w systemach certyfikacji takich jak BREEAM i LEED. Wysoka klasa energetyczna budynku nie tylko obniża koszty eksploatacyjne, ale również przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, co jest istotnym krokiem w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi. Dlatego dążenie do uzyskania wysokiej efektywności energetycznej jest nieodłącznym elementem strategii zrównoważonego budownictwa, mającym na celu ochronę środowiska i zapewnienie komfortu użytkownikom budynków.