garaż

Świadectwa energetyczne są wymagane m. in. dla domów, mieszkań, lokali usługowych. Obowiązek ich posiadania powstaje, gdy chcemy sprzedać lub wynająć nieruchomość. Świadectwo przekazywane jest najemcy przy zawieraniu umowy lub kupującemu podczas podpisywania aktu notarialnego. Osoby sprzedające lun wynajmujące garaże czy miejsca postojowe mogą nie wiedzieć, czy również muszą okazywać taki dokument swoim klientom.

Świadectwo energetyczne a miejsce postojowe

Miejsce postojowe położone jest najczęściej w hali garażowej przynależącej do budynku. Nie posiada ścian, a jego granice zaznaczone są jedynie za pomocą namalowanych na podłodze linii. Z tego powodu nie może być traktowane jako pomieszczenie będące częścią budynku. Instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja są wspólne dla całej hali garażowej. Dlatego to zarządca budynku zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa energetycznego dla całej hali i w razie potrzeby przekazywania go właścicielowi pojedynczego miejsca parkingowego.

Świadectwo energetyczne a garaż blaszany

Garaże blaszane nie wymagają w ogóle przygotowywania świadectwa energetycznego. Wynika to z faktu, że garaże z blachy pozbawione są systemu ogrzewania. Nie są trwale związane z gruntem, nie posiadają przegród budowlanych w postaci ścian, czyli nie wpisują się w definicję budynku.

Świadectwo energetyczne dla garażu murowanego

Garaż posiadający własne ściany oraz sufit wypełnia ustawową definicję pomieszczenia. Zwykle tak jak lokale usługowe ma doprowadzone ogrzewanie oraz inne instalacje. Dlatego przed jego sprzedażą lub wynajmem właściciel koniecznie musi zadbać o sporządzenie świadectwa energetycznego.

garaże

Sprzedaż lub wynajem garażu bez świadectwa – czy to możliwe?

W świetle obowiązujących przepisów notariusz nie ma prawa odmówić klientowi sporządzenia aktu notarialnego, jeśli ten nie posiada świadectwa energetycznego. Jego rolą jest tylko pouczenie o grożącej karze grzywny za brak dokumentu. Prosi wówczas o podpisanie przez sprzedającego oświadczenia, że został on poinformowany o konsekwencjach zbycia nieruchomości bez wymaganej dokumentacji. Przy umowie najmu mieszkania właściciel jest zobowiązany okazać drugiej stronie świadectwo energetyczne. Jeśli jednak najemca nie będzie się domagać się dokumentu, umowa może zostać skutecznie zawarta bez niego. Wynajmujący musi jednak również w tym przypadku liczyć się z koniecznością zapłaty grzywny w razie ewentualnej kontroli z ministerstwa.