przemysl

Temat świadectw charakterystyki energetycznej dla domów i mieszkań poruszany był w internecie wielokrotnie. Na naszym blogu również nie brak informacji w tym zakresie. O świadectwach energetycznych dla hal produkcyjnych pisze się o wiele mniej. Uzasadnieniem jest znacznie mniejsza grupa osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Postanowiliśmy pomóc rozwiać wątpliwości dotyczące certyfikatów również właścicielom tego typu obiektów.

Świadectwo energetyczne dla nowej hali produkcyjnej

Przepisy dotyczące świadectw energetycznych dla hal produkcyjnych są bardzo podobne do przepisów mających zastosowanie dla lokali mieszkalnych. Jeśli hala jest w trakcie budowy, po jej zakończeniu kopię świadectwa energetycznego trzeba załączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Bez dokumentu nie uda się załatwić sprawy. Nowo powstały obiekt, tak samo, jak nowy blok czy dom jednorodzinny, musi posiadać więc świadectwo charakterystyki energetycznej, aby mógł być legalnie eksploatowany.

Świadectwo energetyczne a istniejąca hala produkcyjna

W przypadku starszej hali sporządzanie świadectwa energetycznego nie jest obowiązkowe. Dotyczy to sytuacji, gdy właściciel hali jest jej użytkownikiem i nie zamierza nieruchomości nikomu sprzedawać. I w tej sytuacji zatem mają zastosowanie takie same przepisy jak dla obiektów mieszkalnych.

Świadectwo energetyczne a sprzedaż lub wynajem hali

Właściciel hali produkcyjnej musi posiadać świadectwo energetyczne, jeśli sprzedaje lub wynajmuje obiekt. Certyfikat należy przedstawić kontrahentowi przy podpisywaniu umowy najmu lub sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Nie robiąc tego, właściciel naraża się na karę grzywny.

Sprzedaż lub wynajem może być jednak legalnie zrealizowana bez świadectwa charakterystyki energetycznej, jeśli budynek nie posiada instalacji zużywających energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego). Hale produkcyjne spełniające standardy budownictwa pasywnego nie będą więc wymagały przygotowywania świadectwa przed   transakcją.