Odbiór mieszkań w Łodzi

Łódź jest dużym miastem położonym w środkowej Polsce. Posiada wiele pięknych obiektów o  znaczeniu historycznym. Pod względem kupowania mieszkań atrakcyjne i co raz bardziej popularne stają się stare, zabytkowe kamienice mające swój niepowtarzalny urok. Kamienice zachwycają pięknymi elewacjami, ale również  klimatycznymi i przestronnymi wnętrzami.

Przy kupowaniu mieszkań należy pamiętać, że zabytkowe budynki mają też swoje minusy. Przeprowadzanie remontów takich budynków zgodnie z normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego staje się  nie lada wyzwaniem dla dewelopera oraz szeroko rozumianej branży budowlanej. Po podpisaniu umowy z deweloperem oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie warto skorzystać z naszej oferty odbiorów technicznych mieszkań w Łodzi. Podczas przeprowadzania odbioru dokładnie sprawdzamy, czy zakupione przez naszego klienta mieszkanie odpowiada obecnym przepisom i normom budowlanym, sprawdzamy również zgodność z projektami branżowymi (konstrukcyjno-budowlanymi, architektonicznymi, elektrycznymi, wod-kan, c.o.).

Dlaczego lepiej zatrudnić inżyniera do profesjonalnego odbiór mieszkania w Łodzi?

 • Posiadamy profesjonalny sprzęt techniczny
 • Wykonamy badanie kamerą termowizyjną w cenie odbioru mieszkania
 • Posiadamy wykształcenie techniczne
 • Doświadczenie z realizacji inwestycji budowlanych oraz odbiorów inspektorskich
 • Znajomość trików dewelopera
 • Jesteśmy spostrzegawczy, dokładni i staranni

Na jakiej podstawie odbieramy mieszkania?

 • Prospektem informacyjnym
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Prawem Budowlanym
 • Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 • Powierzchnię mieszkania obliczmy na podstawie: PN-ISO 9836:2015
 • Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie odbieramy zgodnie z: PN-B-10110:2005
 • Tynki szlachetne odbieramy zgodnie z: PN – 70/B-10101
 • Okładziny z płytek ceramicznych na podstawie: PN – 75/B-10121
 • Posadzki zgodnie z: PN – 53/B-10145
 • Szkło w budownictwie, a także szyby zespolone i stolarkę okienną zgodnie z: PN – EN/1279-1:2005(U)
 • Parkiety i panele: PN – 75/B-10121
 • Prace okładzinowe i suche tynki: PN –72/B-10122