dokumenty odbiorowe

Podczas odbioru technicznego mieszkania przez dewelopera sprawdzamy, czy mieszkanie jest zgodne z umową, przepisami budowlanymi i polskimi normami. Aby móc dokładnie zweryfikować mieszkanie, musimy polegać na dokumentacji dostarczonej przez dewelopera.

Najważniejszymi dokumentami jest umowa kupna-sprzedaży wraz z załącznikami technicznymi tj. standard wykonania mieszkania oraz rzuty mieszkania. Mieszkanie składa się z wielu elementów, a mianowicie ściany, tynki, posadzki betonowe, stropy, okna, drzwi balkonowe, balkony, drzwi wejściowe, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji, instalacja grzewcza, instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja, komórka lokatorska, miejsce parkingowe w garażu. Każdy z tych elementów powinien być opisany w standardzie wykończenia mieszkania.

Jeśli zakupione mieszkanie jest w standardzie wykończenia „pod klucz”, dokumenty odbiorowe są bardziej rozbudowane i obejmują: opis materiałów, wyposażenia, specyfikacje techniczne urządzeń, kolorystykę, rozmiarów płytek, projekt wnętrz itp. Istnieje wiele informacji, bez których nie powinieneś odbierać nieruchomości. Bez nich nie będziemy mogli dokładnie sprawdzić, co i jak deweloper powinien zrobić w mieszkaniu.

1. Standard wykończenia.

Standard wykonania powinien zawierać opis wszystkich elementów mieszkania i pomieszczeń towarzyszących oraz parametry techniczne. Powinien zawierać także opis sposobu pomiaru powierzchni mieszkania.

  2. Rzuty mieszkania.

  Drugim podstawowym dokumentem są rzuty piętra lub pięter w domach jednorodzinnych. Rzut architektoniczny mieszkania przedstawiający układ pomieszczeń, przejścia między pokojami, wejście do mieszkania, okna, balkon, łazienkę, rozmieszczenie sprzętów w kuchni, zawierający wszystkie niezbędne wymiary.

  3. Pomiar powierzchni mieszkania.

  Pomiary powierzchni powinny być przygotowane i podpisane przez uprawnionego geodetę. Deweloper powinien dostarczyć pomiary powierzchni przed odbiorem. Plan powinien pokazywać powierzchnie poszczególnych pomieszczeń oraz całkowitą powierzchnię mieszkania. Przedstawiać także sposób jej obliczania ze wskazaniem na odpowiednią normę.

  4. Plan instalacji elektrycznej.

  Plan instalacji elektrycznej pokazuje rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, punktów oświetleniowych, włączników, instalację teletechniczną (Internet, telefon, inne). Rzuty elektryczne, pokazuje które włączniki obsługują dany punkt oświetleniowy, oraz informują o sposobie ich obsługiwania. Wskazują także rozmieszczenie gniazd elektrycznych: pojedynczych, podwójnych, zasilanie trójfazowe kuchenki, zasilanie pralki i zmywarki.

  5. Plan instalacji wod-kan, ogrzewania, wentylacji.

  Rzuty instalacji kanalizacji, zimnej wody, ciepłej wody i ogrzewania prezentują lokalizację podejść instalacyjnych i rozmieszczenie oraz wielkość grzejników. Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji muszą prowadzić do umywalek, wanien, toalet, zlewozmywaków i zmywarek. Muszą być wykonane na odpowiedniej wysokości. Centralne ogrzewanie obejmuje rozprowadzenie rur do grzejników, lokalizację i wielkość grzejników. Wentylacja obejmuje rozmieszczenie otworów wentylacyjnych w kuchni i łazience. Okna powinny mieć otwory wentylacyjne, aby zapewnić niezbędną ilość powietrza do wentylacji mieszkania.

  6. Wykaz zmian lokatorskich.

  Przed dokonaniem odbioru należy przygotować także wykaz zmian lokatorskich, wypisać wszelkie ustalenie, jakie zostały uzgodnione z deweloperem. Zmiany, które klienci wprowadzają, mogą powodują zmiany w projektach, deweloperzy często zapominają o nich.

  Mając przygotowane wszystkie, wymienione wyżej dokumenty, skontaktuj się z Nami. Pomożemy w odbiorze mieszkania od dewelopera.