elektroniczny dziennik budowy

Elektroniczny dziennik budowy to kolejny po elektronicznej książce obiektu budowlanego krok w stronę cyfryzacji branży budowlanej. Jego prowadzenie zostało umożliwione inwestorom 27 stycznia 2023 roku. Elektroniczna wersja dziennika ma uprościć załatwianie formalności związanych z budową, przyspieszyć proces budowy i zlikwidować kolejki w urzędach. Jak założyć elektroniczny dziennik i czy korzystanie z takiej formy dziennika jest konieczne?

Co to jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to dokument doskonale znany każdemu kierownikowi budowy – to on odpowiada za jego prowadzenie – ale również pozostałym osobom uczestniczącym w procesie budowy. Obowiązek posiadania dziennika dotyczy każdego obiektu wymagającego pozwolenia na budowę. Dokument wydawany jest przez ten sam organ administracji, który wydaje pozwolenie. Dla inwestora oznacza to w praktyce zakup dziennika budowy w postaci zeszytu i przekazanie organowi do opieczętowania i wypełnienia strony głównej. W dzienniku odnotowywane są wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce w toku robót budowlanych, zapisywane są kolejne zrealizowane etapy inwestycji.

Co to jest system EDB?

System EDB to stworzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Rozwoju i Technologii internetowa platforma, w której prowadzone są dzienniki budowy. Każdy dziennik posiada w systemie swój numer identyfikacyjny. Dostęp do platformy, tak samo, jak do całej sieci internetowej, możliwy jest przez całą dobę z dowolnego miejsca. Aby się zalogować, wystarczy posiadać urządzenie z dostępem do przeglądarki. Przygotowana została również prosta aplikacja na urządzenia mobilne, która sprawdzi się w terenie.
 

System pozwala na uzyskanie w wygodny sposób dziennika budowy, powierzanie obowiązków uczestnikom procesu budowlanego, dokonywanie wpisów dotyczących przebiegu prac i ich korektę, edycję statusów, a także zamknięcie dziennika po zakończeniu prac budowlanych. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych i likwiduje ryzyko zagubienia dokumentu. Wgląd we wpisy jest możliwy o każdej porze, również w dni wolne od pracy.

Jak uzyskać elektroniczny dziennik budowy?

Dziennik jest potrzebny po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby go  założyć, konieczna będzie rejestracja w systemie EDB. Inwestor musi potwierdzić swoją tożsamość, wybierając jedną z metod: profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Gdy ma już założony profil na platformie, wysyła wniosek o wydanie dokumentu. W tym celu należy przejść do folderu „Moje wnioski” i wypełnić formularz do wniosku o dziennik budowy. Jeśli inwestor nie składa dokumentu osobiście, a robi to jego przedstawiciel, konieczne będzie załączenie pełnomocnictwa. Termin oczekiwania na dziennik budowy to zaledwie 3 dni. Po tym czasie dokument powinien widnieć w systemie po zalogowaniu. Powiadomienie o wydaniu dziennika zostanie również wysłane na podany podczas rejestracji adres mailowy.

Jak prowadzić elektroniczny dziennik budowy?

Na początku to inwestor wypełnia podstawowe dane dotyczące inwestycji. Wpisów w dzienniku poza inwestorem i kierownikiem budowy może dokonywać projektant, kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz jego przedstawiciel. Inwestor musi dodać te osoby do systemu EDB jako uczestników procesu budowlanego. Do zamieszczania wpisów może zostać upoważniony również specjalista wykonujący czynności geodezyjne. Zamknięcie dziennika po sfinalizowaniu prac leży w kompetencjach kierownika budowy, który wykonuje to jednym kliknięciem. Przez zamknięciem konieczne jest umieszczenie wpisu dotyczącego zgłoszenia budynku do odbioru.

Elektroniczny dziennik budowy – od kiedy obowiązkowy?

Od 27 stycznia 2023 r. obie formy dziennika budowy – elektroniczna i drukowana, funkcjonują równolegle. Oznacza to, że inwestor może wybrać tą, która mu najbardziej odpowiada. Może również kontynuować w formie cyfrowej dziennik budowy, który został założony w wersji drukowanej. Do końca 2029 roku przepisy dotyczące prowadzenia dziennika nie ulegną zmianie. 1 stycznia 2030 r. przestanie obowiązywać okres przejściowy i obowiązkowa będzie elektroniczna wersja dziennika.

Elektroniczny dziennik budowy – odbiór domu od dewelopera

Elektroniczny dziennik budowy, będący innowacyjnym narzędziem w procesie realizacji inwestycji budowlanych, odgrywa kluczową rolę nie tylko podczas samej budowy, ale również w momencie jej zakończenia, a zwłaszcza przy odbiorze domu od dewelopera. Dokumentacja zgromadzona w elektronicznym dzienniku, zawierająca szczegółowe informacje o przebiegu prac, zastosowanych materiałach i przeprowadzonych inspekcjach, staje się nieocenionym źródłem wiedzy dla nabywcy. Dzięki niej przyszły właściciel może dokładnie prześledzić historię budowy swojego domu, co jest szczególnie istotne w kontekście weryfikacji jakości wykonania oraz zgodności z projektem. Elektroniczny dziennik budowy zapewnia przezroczystość procesu budowlanego, co buduje zaufanie między deweloperem a klientem i ułatwia formalności związane z finalnym odbiorem nieruchomości. Ponadto, w przypadku ewentualnych niezgodności lub usterek, zgromadzone dane mogą służyć jako dowód w procesie reklamacyjnym, co znacząco przyspiesza rozwiązanie ewentualnych problemów.