Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Wieloletnie doświadczenie przy rozliczaniu budów oraz pracy na stanowisku kierownika budowy dało nam nieocenioną wiedzę pomocną przy sporządzaniu kosztorysów budowlanych. Korzystając z tych informacji, możemy realistycznie obliczyć koszty każdego projektu budowlanego, uwzględniając aktualne stację na rynku. Każda inwestycja budowlana wymaga znacznych środków i długofalowego podejmowania decyzji. Nieprawidłowe obliczenie kosztów może generować duże problemy podczas realizacji budowy, dlatego ważne jest prawidłowe rozliczenie wszystkich wydatków i kosztów pośrednich. Różne regiony mają różne struktury kosztów, dlatego właściwe rozliczenie tych wydatków ma kluczowe znaczenie dla podejmowania optymalnych decyzji budowlanych. Dzięki doświadczeniu podczas realizacji inwestycji jako kierownik budowy i inspektora nadzoru, mogę prawidłowo określić zakres robót wymaganych do wykonania poszczególnych elementów lub całych budynków.

Nasza oferta na wykonanie kosztorysu zawiera:

  • Wykonanie przedmiarów robót – obliczeniu nakładów niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac
  • Kalkulację robót – przemnożenie wartości przedmiaru robót przez aktualne ceny rynkowe materiałów i sprzętu
  • Zestawienie nakładów materiałów, robocizny (roboczogodziny) oraz sprzętu (maszynogodziny)