woda
Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się w celu lokalizacji wycieków wody z różnego rodzaju miejsc. Działanie kamery opiera się na zjawisku promieniowania podczerwonego i falach elektromagnetycznych. Kamera posiada wysoką czułość termiczną, wykrywając nawet małe różnice temperatur w obrębie powierzchni płaskich. Wykonane przy jej użyciu kolorowe zdjęcia (termogramy) mogą być cennym materiałem dowodowym w sytuacji ubiegania się o odszkodowanie. Dobrej jakości urządzenia z odpowiednio wysoką rozdzielczością rejestrują nawet nieznaczne wycieki. Pomiar jest jednak najdokładniejszy, gdy wyciek jest duży, a różnice temperatur znaczące. Termowizja jest metodą nieinwazyjną umożliwiającą wykrycie nieszczelności bez tak uciążliwej pracy jaką jest kucie ścian i posadzek. 
 

Kamera termowizyjna jest stosowana do wykrywania źródeł wycieków wody z instalacji CO, instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji wody użytkowej, przecieku z dachu, określenia stopnia zawilgocenia ścian budynku. W zależności od miejsca wycieku może być wystarczającym narzędziem diagnostycznym lub – co się zdarza w większości przypadków – spełniać jedynie funkcję pomocniczą.

Wykrywanie wycieku z instalacji CO kamerą termowizyjną

Diagnozowanie wypływu wody z instalacji CO rozpoczyna się od włączenia grzejników, a następnie poszukiwania plam o podwyższonej temperaturze na ścianach i podłogach. Termowizja nie będzie jednak skuteczna np. gdy miejsce wycieku znajduje się przy rozgrzanym grzejniku lub przy nasłonecznionym oknie. Ciepła plama na podłodze powstaje wówczas z innej przyczyny niż nieszczelność instalacji i utrudnia lokalizację źródła wycieku. 

Termowizja miejsca wycieku wody użytkowej

Badania kamerą termowizyjną obarczone są ograniczeniami, ponieważ opierają się na różnicach temperatur między punktem wycieku a jego otoczeniem. Udana diagnostyka wycieku zimnej wody użytkowej dotyczy tylko nielicznych przypadków, kiedy instalacja przebiega w ścianie, a nie w podłogach.

Trudno także zlokalizować miejsce wycieku ciepłej wody, gdy instalacja biegnąca w podłodze nie jest pokryta otuliną termoizolacyjną, ponieważ beton może być nagrzany. Konieczna wówczas jest diagnostyka innymi metodami.

Wykrywanie przecieku w dachu z użyciem kamery termowizyjnej

Termowizja jako metoda lokalizacji przecieku dachu i strat ciepła może być stosowana tylko przy określonych warunkach pogodowych. Istotne znaczenie dła właściwego zweryfikowania nieszczelności ma pora roku oraz dnia, w której wykonywane jest badanie termowizyjne. Najlepiej przeprowadzić pomiar z udziałem kamery termowizyjnej w sezonie grzewczym lub w ciepłe letnie dni. Zimą, kiedy rozbieżność temperatur w ogrzewanym domu i na zewnątrz jest duża, ciepło ulatnia się z budynku, w zawilgoconych miejscach zarejestrowana zostanie niższa temperatura. Latem natomiast, gdy dach stygnie po słonecznym dniu, nagrzana od słońca zawilgocona powierzchnia będzie w nocy dłużej utrzymywać ciepło. Warto pamiętać, że nie każda konstrukcja dachu pozwala na diagnostykę kamerą. Termowizja jest nieskuteczną metodą lokalizacji nieszczelności na dachach odwróconych oraz balastowych. 

Lokalizowanie wycieku wody z instalacji ogrzewania podłogowego

Aby wykryć nieszczelności w instalacji ogrzewania podłogowego, uruchamiamy ogrzewanie, a następnie zwracając kamerę termowizyjną w stronę posadzki, poszukujemy obszarów o podwyższonej temperaturze. Instalacja ogrzewania podłogowego przebiega dość płytko, dlatego diagnostyka termowizyjna przynosi w tym przypadku bardzo dobre efekty. Wpływ na wyniki termowizji ma rodzaj pokrycia podłogowego. Rezultaty badania są znacznie lepsze w przypadku płytek ceramicznych niż podłóg drewnianych.

Określanie stopnia zawilgocenia ścian metodą termowizyjną

Wilgoć obecna na ścianach przyczynia się do utraty ciepła z pomieszczeń i zwiększonych kosztów ogrzewania, powoduje niszczenie farb, odpadanie tynków, rozwój grzybów i pleśni stanowiących poważne zagrożenie do zdrowia. Kamera termowizyjna pozwala na dokładną identyfikację wilgotnych, chłodniejszych fragmentów, kiedy nie są one jeszcze widoczne gołym okiem. Zdjęcia z kamery pozwalają określić, jaki zakres napraw będzie konieczny i w jaki sposób zlikwidować szkody. Stanowią również dokumentację potrzebną do uzyskania odszkodowania od zarządcy budynku, sąsiada czy ubezpieczyciela.

Termowizja w wykonaniu profesjonalistów

Kamery w postaci dostawek do telefonów lub wbudowane w telefony są mało precyzyjne. Samodzielne przeprowadzanie badania takim sprzętem to działanie dosyć prowizoryczne. Umożliwia wykrycie tylko mocnych wycieków, najczęściej z ogrzewania podłogowego, którego rury zlokalizowane są płytko pod posadzką. O wiele lepsze parametry posiadają kamery termowizyjne udostępniane na wynajem przez firmy. Można próbować samodzielnie przeprowadzić termowizję. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku tego badania jest jednak skorzystanie z usług profesjonalisty, który przeprowadzi pełną i rzetelną diagnostykę nieszczelnych miejsc. Obrazy rejestrowane przez kamerę termowizyjną są trudne do odczytania dla laika. Wymagają  interpretacji przez osobę posiadajacą wiedzę w zakresie budownictwa i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu termowizji.