wysokość mieszkania

Wysokość pomieszczeń jest parametrem, na który najczęściej nie zwracamy uwagi, odbierając mieszkanie czy inny lokal. Jednak, jak to bywa w budownictwie, i w tym przypadku obowiązują normy określające, ile powinna wynosić odległość sufitu od podłogi. Nie powinno to dziwić, ponieważ zbyt niskie pomieszczenia nie stwarzałyby wystarczająco komfortowych warunków do życia czy pracy, nie tylko dla osób wyższego wzrostu. Jaka więc powinna być minimalna wysokość mieszkań oraz lokali użytkowych?

Minimalna wysokość mieszkania

Minimalna wysokość mieszkania została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 12 kwietnia 2002 r. W rozporządzeniu tym przeczytamy, że dla pomieszczeń mieszkalnych oraz higieniczno-sanitarnych wysokość nie może być mniejsza niż 2,5 m. Wysokość ta dotyczy więc wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu – pokoi dziennych, sypialni, kuchni, łazienki, toalety. Nieco mniejsze wymagania odnośnie wysokości stawiane są pomieszczeniom technicznym oraz ciągom komunikacyjnym w budynku. Dla pomieszczeń technicznych, czyli np. kotłowni gazowej lub opałowej, minimalna wysokość to 2,2 m, natomiast dla przestrzeni, w których mieszkańcy się przemieszczają – korytarze, klatki schodowe – wynosi ona 2,2 m z możliwością zastosowania lokalnych obniżeń do 2.0 m.

Wysokość mieszkania a komfort życia

Obowiązujących norm wysokości nie należy traktować jako fanaberii ustawodawcy. Wysokość mieszkania ma wpływ na cyrkulację powietrza, nasłonecznienie wnętrza, ogólną wygodę i komfort życia mieszkańców. Zbyt niskie pomieszczenia nie miałyby zapewnionej odpowiedniej wentylacji i były narażone na nadmierną wilgoć. Byłyby też przytłaczające dla mieszkańców, stwarzając poczucie ciasnoty i duszności. Mniejsza jest również funkcjonalność takich mieszkań. W niskim mieszkaniu mamy do zagospodarowania mniejszą przestrzeń na szafy do przechowywania rzeczy, nie zamontujemy także podwieszanego sufitu.

Wysokość mieszkań w nowych i starych blokach

Deweloperzy najczęściej budują mieszkania trochę wyższe niż przepisowe minimum, odległość sufitu od podłogi często sięga 2,7 m. Nieco niższe mieszkania spotyka się w blokach z wielkiej płyty, które powstawały w czasach PRL-u, kiedy obowiązywały nieco inne przepisy. Różnice nie są jednak radykalne – trudno znaleźć lokale, których wysokość byłaby mniejsza niż 2,4 m. Przeprowadzając się ze starszego budynku do bloku deweloperskiego, nie zauważymy więc znaczącej różnicy w położeniu sufitu. Inaczej ma się sytuacja w przypadku kamienic.

Wysokość mieszkań w kamienicach

Wysokie, mierzące 3 metry oraz więcej, mieszkania są typowe dla kamienic. Mieszkania w niektórych zabytkowych kamienicach mają nawet 5 m. Podobne rozmiary osiągają przestrzenie loftowe w budynkach poindustrialnych. Lokale takie, dzięki wysokim oknom, są doskonale oświetlone naturalnym światłem i posiadają dobrą izolację akustyczną. W wysokich mieszkaniach mamy też większe możliwości aranżacyjne – możemy powiesić monumentalny, długi żyrandol czy ożywić wnętrze, wstawiając roślinę nieprzeciętnych, jak na domowe warunki, rozmiarów. Istnieje też możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez aranżację antresoli. Wysokie mieszkania przez większą kubaturę są jednak mniej ekonomiczne, generując wyższe koszty ogrzewania. Wśród ich słabych stron można wymienić również utrudnienia przy takich czynnościach jak mycie okien czy malowanie ścian. 

Wysokość pomieszczeń w domach jednorodzinnych

Minimalna wysokość mieszkania została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 12 kwietnia 2002 r. W rozporządzeniu tym przeczytamy, że dla pomieszczeń mieszkalnych oraz higieniczno-sanitarnych wysokość nie może być mniejsza niż 2,5 m. Wysokość ta dotyczy więc wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu – pokoi dziennych, sypialni, kuchni, łazienki, toalety. Nieco mniejsze wymagania odnośnie wysokości stawiane są pomieszczeniom technicznym oraz ciągom komunikacyjnym w budynku. Dla pomieszczeń technicznych, czyli np. kotłowni, minimalna wysokość to 2,0 m, natomiast dla przestrzeni, w których mieszkańcy się przemieszczają – korytarzy, klatek schodowych – wynosi ona 2,2 m z możliwością zastosowania lokalnych obniżeń do 2,0 m.

Minimalne wysokości lokali usługowych i innych pomieszczeń

Przepisy określają minimalne wysokości pomieszczeń niemieszkalnych – przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których stale lub czasowo przebywają ludzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokości te są następujące:
 

•    2,5 m – dla pomieszczeń użytkowanych jednocześnie przez maksymalnie 4 osoby.

•    3,0 m – dla pomieszczeń, w których przebywa więcej niż 4 osoby.
 
Normy te dotyczą większości lokali usługowych, m.in. salonów kosmetycznych, fryzjerskich, sal zabaw dla dzieci. W miejscach, w których osoby przebywające są narażone na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, takich jak wysoka temperatura, hałas, substancje chemiczne, wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 3,3 m. Zachowanie takiej wysokości sufitu od podłogi jest wymagane np. w klubach fitness, kuchniach przemysłowych, pralniach przemysłowych oraz innych miejscach, gdzie warunki pracy mogą być szczególnie trudne.
 
Jednakże zarówno w przypadku pomieszczeń o wysokości 3,0 m, jak i 3,3 m, możliwe jest zmniejszenie wymaganej wysokości przy zastosowaniu odpowiedniej wentylacji mechanicznej, która zapewni właściwą wymianę powietrza i komfort użytkowania. Przy zastosowaniu skutecznej wentylacji mechanicznej, wysokość pomieszczeń może zostać zmniejszona do 2,5 m.
 

Niższe wymagania dotyczą wysokości najmniejszych punktów, takich jak kioski handlowe, których dopuszczalna wysokość wynosi 2,2 m.

Wysokość pomieszczeń jakie ma znaczenie

Sprawdź, jakie są minimalne wysokości mieszkań i lokali usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się, jakie wymagania dotyczą pomieszczeń mieszkalnych, usługowych, technicznych oraz jak wentylacja może wpłynąć na wysokość pomieszczeń. Podczas odbioru mieszkania warto zwrócić uwagę na jego wysokość, ponieważ zbyt wysokie pomieszczenia są nieekonomiczne i zużywają więcej energii ze względu na większą kubaturę oraz wysokość ścian. Zapoznaj się również ze świadectwem energetycznym niestandardowych mieszkań lub domów, aby ocenić ich efektywność energetyczną.