termowizja

Mostki termiczne to dziury w izolacji termicznej budynku, przez które zachodzi niekontrolowana utrata ciepła. Prowadzą one do wielu negatywnych konsekwencji, wśród których są nie tylko zwiększone koszty ogrzewania. Przyczyny powstawania mostków termicznych tkwią najczęściej w błędach na etapie projektu lub wykonania, dlatego ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych oraz zachowanie ciągłości izolacji. Wyeliminowanie mostków wymaga ich wcześniejszej diagnozy.

Występowanie mostków termicznych

Mostki termiczne pojawiają się w miejscach przerwania izolacji cieplnej, miejscach niewłaściwie zaprojektowanych lub wykonanych. Można je spotkać na styku ścian zewnętrznych z fundamentami, ścianami wewnętrznymi, dachem, stropem, płytą balkonową, w okolicach otworów okiennych i drzwiowych. Występują również na łączeniu materiałów o różnych współczynnikach przewodzenia ciepła, w miejscach mocowania izolacji styropianowej, przy kominach czy wspornikach anten telewizyjnych. Miejsce występowania mostków termicznych jest uzależnione od ich rodzaju.

Negatywne konsekwencje mostków termicznych

Mostki termiczne mają negatywne skutki, więc niezbędnym jest ich zdiagnozowanie i usunięcie. Przyczyniają się do nadmiernej utraty ciepła, co niekorzystnie wpływa na bilans cieplny i efektywność energetyczną budynku. Aby utrzymać komfort cieplny użytkowników budynku (taki jak mieli zapewniony przy prawidłowej izolacji), należy przygotować się na wzrost kosztów ogrzewania. Niezaizolowane miejsca stanowią dobrą drogę do wychłodzenia ścian zewnętrznych, co sprzyja powstawaniu wilgoci. Wysoki poziom wilgotności powierzchni prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni. Są one szkodliwe dla zdrowia, wywołując m. in. problemy z układem oddechowym, alergie, a nawet nowotwory. Obecna na ścianach czy suficie pleśń niszczy materiały wykończeniowe – farby, tapety. To widok nieestetyczny, w zaawansowanym stadium wręcz odrzucający. Stanowi także zagrożenie dla elementów konstrukcyjnych budynku, a w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do jego zawalenia. Ponadto w okresie letnim mostki termiczne mogą sprzyjać nagrzewaniu się pomieszczeń, powodując dyskomfort termiczny i konieczność inwestycji w system chłodzenia.

Jak zapobiegać mostkom termicznym?

O zapobieganiu mostkom termicznym należy pomyśleć już na etapie projektowania budynku. Projekt powinien przygotować architekt, przedstawiając sposób wykonania izolacji termicznej. Warstwą termoizolacyjną muszą zostać pokryte wszystkie elementy konstrukcji. Najbezpieczniejsze materiały termoizolacyjne to te o niskim współczynniku przewodzenia ciepła jak płyty styropianowe lub wełna mineralna. Postawmy na solidnie podchodzącą do zadań firmę budowlaną, która precyzyjnie wykona łączenia różnych materiałów i zadba o zachowanie ciągłości izolacji. Pożądaną praktyką jest nadzór nad jakością prac realizowanych przez ekipę budowlaną – samodzielny lub za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczelność ocieplenia po zakończeniu prac termoizolacyjnych najlepiej poddać kontroli kamerą termowizyjną.

Rodzaje mostków termicznych

W budownictwie wyróżnia się 2 rodzaje mostków termicznych:
 

• mostki liniowe to szczeliny, które występują w miejscach łączenia elementów konstrukcyjnych. Pojawiają się tam, gdzie została pominięta termoizolacja, wykonano ją nieprecyzyjnie lub z surowca o gorszych właściwościach termoizolacyjnych. Tego rodzaju mostki są najbardziej dotkliwe w skutkach, bo ulatnia się przez nie najwięcej ciepłego powietrza.

• mostki punktowe to miejsca, w których dokonano wierceń i montażu różnych elementów np. wsporników anten, mocowań termoizolacji, rur instalacyjnych. Nie są one tak szkodliwe, jak mostki liniowe, mają mniejszą powierzchnię i bywają pomijane w bilansie cieplnym.

mostek termiczny

Jak wykryć mostki termiczne?

Zaawansowanym narzędziem pozwalającym na pełną identyfikację mostków termicznych jest kamera termowizyjna. W wykorzystującym promieniowanie podczerwone badaniu termowizyjnym uzyskuje się kolorowe zdjęcia, zwane termogramami. W przypadku obecności w przegrodach zewnętrznych mostków termicznych na termogramach widać jaśniejsze plamy – są to obszary o obniżonej temperaturze. Obrazy z kamery termowizyjnej wymagają jednak umiejętnej interpretacji. Po zdiagnozowaniu przez specjalistę mostków w budynku odpowiednim krokiem jest wybór właściwego sposobu, grubości ocieplenia i uzupełnienie brakującej termoizolacji.