Odbiór techniczny

Odbiór kluczy od dewelopera.

Odbiór kluczy a odbiór mieszkania to dwie zupełnie odmienne czynności podczas zakupu nieruchomości. Warto zdefiniować czym jest odbiór techniczny, który jest jednym z najważniejszych etapów w procesie zakupu nieruchomości. Odbiór techniczny lokalu mieszkalnego polega na sprawdzeniu przez nabywcę lokalu, czy deweloper wybudował dom/mieszkanie zgodnie z umową deweloperską, projektem budowlanym oraz aktualnymi przepisami. Jednak kupujący często popełniają błąd, zabierając klucze do mieszkania bez sprawdzenia, czy nie ma usterek. Odbiór techniczny i odbiór kluczy to nie to samo.

Z naszego doświadczenia wynika, że w większości przypadków deweloper przekaże klucze w momencie odbioru technicznego. W przypadku wykrycia usterek należy tylko pamiętać, że deweloperzy muszą usunąć wady i błędy wskazane podczas odbioru.

Zdarzają się przypadki, kiedy to developer wydaje klucze dopiero po podpisaniu ostatecznego aktu notarialnego. Zgodnie z prawem przeniesienie własności (czyli przekazanie kluczy do domu) następuje po podpisaniu umowy przeniesienia własności. Odbioru technicznego mieszkania nie należy zatem utożsamiać z momentem odbioru kluczy i pozwolenia na użytkowanie zakupionej nieruchomości.

Mieszkanie odbierzemy, wtedy kiedy zgłoszone przez nas usterki zostaną naprawione. Oznacza to, że jeszcze przed oficjalnym przekazaniem mieszkania możemy nawet kilka razy spotkać się z przedstawicielem dewelopera, aż usterka zostanie usunięta. Absolutnie najlepszym rozwiązaniem jest odbiór mieszkania w towarzystwie osoby, która na co dzień zajmuje się tym problemem.

Z kolei przekazanie kluczy to moment przekazania nam bezusterkowego mieszkania. Więc od tego momentu kupujący ponosi wszystkie opłaty za media, czynsz, kupujący ponosi również ryzyko uszkodzenia domu. Od tego momentu deweloper nie ma prawa wchodzić do mieszkania ani naprawiać usterek bez wiedzy właściciela. Ewentualne wykryte usterki naprawiane są w ramach pięcioletniej gwarancji.