nowoczesny dom

W ostatnich latach słyszymy o licznych energooszczędnych i ekologicznych urządzeniach do domów. Budzą one duże zainteresowanie, ale nie brakuje też sceptyków wdrażania u siebie   nowoczesnych rozwiązań. Jedną z najpopularniejszych takich innowacji jest pompa ciepła. Przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, a także obniżania temperatury wewnątrz, może stworzyć przyjazne środowisku i opłacalne ekonomicznie połączenie z fotowoltaiką.

Jak działają pompy ciepła?

Wyróżnia się 3 rodzaje pomp ciepła, które pobierają ciepło z odmiennych źródeł. Pompy gruntowe wykorzystują energię pochodzącą z gruntu, pompy powietrzne czerpią ją z powietrza na zewnątrz, a pompy wodne z wód powierzchniowych i podziemnych. Urządzenia przesyłają pozyskane w ten sposób ciepło do domowej instalacji grzewczej – grzejników lub systemu ogrzewania podłogowego.

Zalety ogrzewania domu pompą ciepła

Pompy ciepła to urządzenia całkowicie bezobsługowe, co stanowi duży komfort dla mieszkańców. Ich użytkowanie jest w pełni bezpieczne – w odróżnieniu od piecy gazowych nie są obciążone ryzykiem wybuchu. Charakteryzują się brakiem emisji CO2, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska naturalnego. Ich zalety to również łatwy montaż oraz niskie koszty eksploatacji. Praca pompy nie wymaga paliwa, więc nie musimy myśleć o zagospodarowaniu przestrzeni na jego składowanie. Urządzenie zainstalować można w dowolnym pomieszczeniu, a jego rozmiary nie są duże. Za montażem w domu pompy ciepła przemawia również długa żywotność urządzenia – szacuje się, że może być użytkowane ok. 30 lat. Pompę ciepła można zasilać energią wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne, co pozwoli dodatkowo zredukować koszty energii elektrycznej.

Wady ogrzewania pompą ciepła

Główną wadą pomp ciepła są wysokie ceny tych urządzeń – uzależnione od rodzaju pompy i zaczynające się od ok. 15 tys. zł – oraz niemałe koszty montażu. Wydajność pomp zależy od temperatur na zewnątrz. Gdy temperatura jest niska, sprawność urządzenia spada – problem ten dotyczy popularnych pomp powietrznych. Ponadto pompy ciepła nie są urządzeniami całkiem bezawaryjnymi. Nieodpowiedni dobór mocy lub niewłaściwe podłączenie wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii sprężarki. Negatywną stroną posiadania pompy ciepła jest generowanie przez nią sporego hałasu, który może przeszkadzać domownikom.

heat-pump

Jak dobrać moc pompy ciepła?

Pompy ciepła mają różną moc. Aby ją odpowiednio dobrać do potrzeb domu, konieczne jest wykonanie obliczeń na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej lub bazując na informacji o ilości zużywanego aktualnie paliwa. Wynik, jaki uzyskamy po przemnożeniu powierzchni domu przez ilość energii potrzebnej rocznie do ogrzewania 1m2, wskazuje odpowiednią moc pompy ciepła. Szacunki można wykonać samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalistów, którzy przeprowadzają audyty energetyczne. Jeśli pompa ciepła ma być wykorzystywana do podgrzewania wody, istotnym czynnikiem przy doborze mocy jest również liczba mieszkańców domu.

Czego dotyczą skróty COP i SCOP?

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) i COP (Coefficient of Performance) to wskaźniki używane do oceny wydajności pomp ciepła. Oba terminy mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia efektywności energetycznej tych urządzeń, ale odnoszą się do nieco różnych aspektów ich działania.
 
COP jest miarą chwilowej wydajności pompy ciepła. Wskaźnik ten określa stosunek ilości energii cieplnej dostarczanej przez pompę ciepła do energii elektrycznej potrzebnej do jej napędzenia. Na przykład, COP równy 3 oznacza, że na każdą jednostkę energii elektrycznej zużywaną przez pompę, dostarcza ona trzy jednostki energii cieplnej. Im wyższy COP, tym wyższa efektywność energetyczna pompy.
 
SCOP, z kolei, odnosi się do średniej wydajności pompy ciepła w ciągu całego sezonu grzewczego lub chłodzącego. Uwzględnia zmiany temperatury otoczenia w ciągu roku i różne tryby pracy. SCOP daje bardziej kompleksowy obraz efektywności energetycznej pompy ciepła, ponieważ uwzględnia wahania wydajności związane z sezonowymi zmianami w zapotrzebowaniu na ogrzewanie lub chłodzenie. Tak jak w przypadku COP, wyższa wartość SCOP wskazuje na lepszą efektywność energetyczną.
 

Wysokie wartości COP i SCOP są pożądane, ponieważ oznaczają, że pompa ciepła zużywa mniej energii elektrycznej do produkcji tej samej ilości ciepła, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko. Pompy ciepła z wysokim SCOP są szczególnie korzystne w klimatach z dużymi różnicami temperatur sezonowych, ponieważ są zaprojektowane tak, aby zachować wysoką wydajność przez cały rok.

Pompa ciepła a wynik świadectwa energetycznego

Zastąpienie tradycyjnych, często przestarzałych, źródeł ogrzewania pompą ciepła ma wpływ na wartość zawartego w świadectwie energetycznym wskaźnika zużycia energii końcowej – EK. Budynki z lepszym wynikiem certyfikatu charakterystyki energetycznej generują niższe koszty utrzymania, są bardziej energooszczędne i ekologiczne. Dzięki tym cechom aktualnie stają się na rynku sprzedaży i wynajmu nieruchomości postrzegane jako bardziej atrakcyjne.