Świadectwa energetyczne
Świadectwa energetyczne nie są w Polsce nowością, ponieważ zostały wprowadzone w 2009 roku. Od bieżącego roku jednak obowiązek ich posiadania został rozszerzony na nieruchomości, których dotychczas nie obejmował. Świadectwo energetyczne wydawane jest na 10 lat. Wykonanie prac modernizacyjnych wpływających na zużycie energii, jak zmiana źródła ciepła, wymiana okien, zobowiązuje do odnowienia dokumentu przed upływem tego okresu.  

Świadectwa energetyczne dla nowo powstających budynków

Każdy nowy budynek wielorodzinny i dom musi posiadać świadectwo energetyczne. Inwestor budowlany lub właściciel ma obowiązek załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do składanego w inspektoracie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Projektowaną charakterystykę energetyczną przeprowadza się już na etapie projektowania nieruchomości. Zgodnie z przepisami wykonać ją może projektant lub osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych. Gdy budynek jest gotowy, przeprowadzana jest kontrola i sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Warto wspomnieć, że nie wszyscy budujący nieruchomości muszą się martwić się o koszty związane z wydaniem świadectwa energetycznego. Z obowiązku posiadania certyfikatu wyłączone są domy o powierzchni do 70 m2 budowane na zgłoszenie bez pozwolenia oraz domy letniskowe.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy zarówno budynków oddawanych do użytku obecnie, tj. od 2009 roku, jak i tych starszych.
 

Zapewne część osób ma wątpliwości, czy też musi postarać się o świadectwo energetyczne dla własnej nieruchomości. Świadectwo energetyczne nie jest wymagane, jeśli wykorzystujemy mieszkanie lub dom na własny użytek. Obowiązek jego posiadania powstaje, gdy chcemy sprzedać lub wynająć lokal mieszkalny. Konieczne wtedy będzie przekazanie dokumentu nowemu włascicielowi lub najemcy wraz z aktem notarialnym sprzedaży lub umową najmu. Lepiej o tym pamiętać, ponieważ za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Gdzie znaleźć informacje do świadectwa charakterystyki energetycznej?

Do przygotowania certyfikatu energetycznego potrzebna jest szczegółowa dokumentacja techniczna. Audytor przeprowadzający charakterystykę energetyczną prosi o przedstawienie projektu budowlanego nieruchomości. Właściciele domów jednorodzinnych powinni dysponować tym dokumentem, w przeciwnym razie świadectwo sporządza się w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację budowlaną. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych są w nieco innej sytuacji. Muszą zwrócić się do zarządcy nieruchomości z wnioskiem o udostępnienie projektu budynku, w którym znajduje się mieszkanie. Zgodnie z przepisami przekazywany jest on bezpłatnie w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Kto przechowuje świadectwo energetyczne?

Osoba, która sporządziła świadectwo energetyczne dla danej nieruchomości, zobowiązana jest do przechowywania go przez 10 lat, czyli cały okres ważności. Dotyczy to również dokumentów/kopii dokumentów, na podstawie których świadectwo zostało przygotowane. Ma ona obowiązek udostępniania dokumentów na żądanie ministerstwa. Dokumentacja w przypadku kontroli przesyłana jest drogą elektroniczną, dlatego od właścicieli wymagana jest także w formie elektronicznej.