ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE KUTNO

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE KUTNO

Świadectwa charakterystyki energetycznej Kutno

Świadectwo energetyczne to dokument określający, jaka ilość energii jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z eksploatacją danego budynku. Obowiązek sporządzania świadectwa wynika z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami. Właściciel mieszkania lub domu musi go okazać, gdy chce wynająć lub sprzedać swoją nieruchomość.  Oferujemy sporządzanie świadectw energetycznych w Kutnie i okolicach, a także w trybie zdalnym dla klientów z całego kraju, jeśli dysponują pełną dokumentacją techniczną.

Świadectwo energetyczne mieszkania i domu – Kutno – niezbędne informacje

Wykonujemy świadectwa dla wszystkich nieruchomości.

Mieszkanie

Od 250 zł

Świadectwo energetyczne dla mieszkania wystawiane jest w ciągu 2 dni roboczych od przekazania przez klienta wymaganej dokumentacji.

Dom

Od 450 zł

Świadectwo energetyczne dla domu wystawiane jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania przez klienta wymaganej dokumentacji.

Lokale

Od 600 zł

Świadectwo energetyczne dla lokalu wystawiane jest w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez klienta wymaganej dokumentacji.

Jaki jest czas oczekiwania na świadectwo energetyczne w Kutnie?

Czas przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej uzależniony jest od stopnia złożenia bryły budynku oraz zastosowanej w budynku technologii. Dla standardowego mieszkania świadectwo energetyczne realizowane jest najczęściej w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia nam niezbędnych dokumentów. 

świadectwo energetyczne

Jakie dane oraz dokumenty musi przekazać właściciel w celu przygotowania świadectwa energetycznego Kutnie

• Aktualne zdjęcie frontowe budynku
• Rzuty mieszkania z zaznaczonymi wymiarami pomieszczeń
• Budowa ścian zewnętrznych i stropów (grubość i parametry techniczne zastosowanych     materiałów)
• Sposób ogrzewania budynku
• Sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej
• Wysokości bądź przekroje pomieszczeń i warstwy posadzkowe
• Rodzaj wentylacji
• Dane klimatyzacji (jeśli jest zainstalowana)
• Wskazanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych sąsiadujących z klatką schodową, mieszkaniem, lokalem usługowym
• Jaka przestrzeń znajduje się pod i nad mieszkaniem (garaż, mieszkanie, dach budynku)   
• Wymiary i parametry stolarki okiennej i drzwiowej. W przypadku ich braku rok montażu/wymiany stolarki

świadectwo energetyczne

Informacje do sporządzenia świadectwa energetycznego – skąd wziąć?

Właściciele domów jednorodzinnych wszystkie informacje niezbędne do opracowania świadectwa energetycznego muszą samodzielnie znaleźć w projekcie budowlanym. Jeśli nie mają takiej możliwości, mogą zamówić usługę inwentaryzacji budowlanej. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych w sprawie dokumentacji powinni zwrócić się do spółdzielni lub administracji. Mają one obowiązek udostępnienia wszystkich informacji w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Często zadawane pytania:

Bez świadectwa energetycznego od 28 kwietnia 2023 roku nie są możliwe następujące czynności:

  • sprzedaż ani wynajem nieruchomości
  • zgłoszenie zakończenia budowy i otrzymanie pozwolenia na użytkowanie
  • ubieganie się o dotacje na prace termomodernizacyjne.

Certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat lub do momentu przeprowadzenia prac modernizacyjnych wpływajacych na zmianę charakteryski energetycznej.

Należy skorzystać z usług firmy wykonującej świadectwa energetyczne jak np. firma Kedar. Osoby, które sporządzają świadectwa, znajdują się na liście audytorów w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej. Po przekazaniu nam wymaganych informacji audytor będzie mógł opracować certyfikat zdalnie.

W świadectwie znajdują się informacje o rocznym zapotrzebowaniu nieruchomości na energię, w tym na ogrzewanie, wentylację, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla:
• zabytków,
• kościołów i innych obiektów religijnych,
• domów wolnostojących o powierzchni do 70 m2,
• domów użytkowanych przez mniej niż 4 miesiące w roku,
• budynków gospodarczych i przemysłowych, w których brak jest instalacji zużywających energię,
• budynków gospodarstw rolnych o zapotrzebowaniu na energię nieodnawialną pierwotną nie większym niż 50 kWh/m2 rocznie.

Domy i mieszkania przeznaczone na własny użytek są wyłaczone z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego.

Przy transakcji sprzedaży nieruchomości notariusz zgodnie z przepisami wymaga od sprzedającego przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku kupna mieszkania deweloperskiego świadectwo przekazuje deweloper.

Certyfikat charakterystyki energetycznej Kutno

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkań i domów w Kutnie, wykonujemy zdalnie na podstawie przesłanych informacji oraz  dokumentacji budynku z naniesionymi zmianami.

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu: