ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE ŁÓDŹ

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE ŁÓDŹ

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

od maja 2023 roku, każde wynajmowane mieszkanie oraz dom muszą posiadać ważne świadectwo. Certyfikat energetyczny potrzebny jest także podczas zawierania transakcji kupna/sprzedaży mieszkania. Nowo wybudowany dom który musi przejść procedurę odbioru także potrzebuje świadectwo. Wynajmowane hale, pomieszczenia biurowe mają obowiązek posiadania certyfikatu na wynajmowaną część budynku. W przypadku jego braku, organy nadzoru budowlanego oraz policja będą uprawnione do nakładania grzywien w wysokości kilku tysięcy złotych. Świadectwo to zachowuje swoją ważność przez okres 10 lat, a dokumenty wydane przed rokiem 2014 straciły już swoją ważność. Brak tego dokumentu uniemożliwia sprzedaż lub wynajem nieruchomości, gdyż notariusze odmówią w takim przypadku sporządzenia niezbędnych aktów prawnych.

Świadectwa energetyczne Łódź

Świadectwo energetyczne budynku to dokument określający zapotrzebowanie naszej nieruchomości na energię pierwotną i końcową. Dokument ten jest niezbędny gdy chcemy sprzedać czy też wynająć mieszkanie lub dom. Regulacje dotyczące tego dokumentu określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późniejsze zmiany). W naszej ofercie znajduje się usługa sporządzania świadectwa energetycznego w Łodzi i okolicach, a także obsługa zdalna na terenie całej Polski w przypadku posiadania pełnej dokumentacji technicznej.

Świadectwo energetyczne mieszkania i domu – Łódź – co musisz wiedzieć?

Mieszkanie

Od 250 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania to 2 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Dom

Od 500 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu to 4 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Lokale

Od 600 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali to 12 dni roboczych od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jak długo trwa sporządzenie świadectwa energetycznego w Łodzi?

Termin wykonania charakterystyki energetycznej budynku zależy od stopnia skomplikowania jego bryły oraz zastosowanej technologii. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego zwykle zajmuje to nie więcej niż trzy dni robocze od momentu przekazania dokumentacji technicznej.

świadectwo energetyczne

Informacje które musi przekazać właściciel lokalu, niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej: 

•    Aktualne zdjęcie frontowe budynku.
•    Rzuty mieszkania z naniesionymi wymiarami pomieszczeń.
•    Informacja o budowie stropów i ścian zewnętrznych (grubość oraz parametry techniczne użytych do budowy materiałów).
•    Dane o sposobie ogrzewania budynku.
•    Dane o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
•    Przekroje lub wysokości pomieszczeń oraz warstwy posadzkowe.
•    Informacja o rodzaju wentylacji oraz dane klimatyzacji jeśli takowa jest zainstalowana.
•    Wskazanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, które ściany sąsiadują z mieszkaniem, klatką schodową, lokalem usługowym.
•    Wskazanie co znajduje się pod i nad mieszkaniem. Czy jest to garaż mieszkanie, lub dach budynku.
•    Informacja o stolarce okiennej oraz drzwiowej – wymiary oraz parametry. W przypadku braku tej informacji należy podać w którym roku odbył się montaż/ wymiana stolarki.
•    W przypadku wykonywania świadectwa dla lokalu potrzebujemy: powierzchnia ogrzewana, nieogrzewana oraz kubatura całego budynku lub świadectwo charakterystyki dla całego budynku.

Skąd otrzymać informacje niezbędne do sporządzenia świadectwa energetycznego w Łodzi?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, wszystkie dane niezbędne do wykonania świadectwa energetycznego musisz samodzielnie znaleźć w projekcie budowlanym lub zamówić usługę inwentaryzacji budowlanej. Określenie niezbędnych właściwości materiałów budowlanych użytych do budowy domu bez dokumentacji bywa trudne. Dlatego posiadanie kompletnego projektu budowlanego w takim przypadku jest niezbędne. Kiedy mieszkasz w budynku wielorodzinnym obowiązek posiadania dokumentacji spoczywa na Spółdzielni bądź Administracji, która ma obowiązek udostępnienia właścicielom wszystkich informacji w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

świadectwo energetyczne

Certyfikat charakterystyki energetycznej Łódź – Inwentaryzacja budynku

W przypadku braku dokumentacji budynku lub lokalu. W Łodzi i na terenie województwa łódzkiego możemy wykonać dodatkowo inwentaryzacje budynku lub lokalu.

Koszt inwentaryzacji w celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej w Łodzi:

Mieszkanie

Od 100 zł

Inwentaryzację wykonujemy w ciągu 2-3 dni roboczych.

Dom

Od 150 zł

Inwentaryzację wykonujemy w ciągu 2-5 dni roboczych.

Często zadawane pytania:

Kiedy trzeba mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne po 28 kwietnia 2023 roku jest obowiązkowe dla:

 • osób które chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość
 • ubiegają się o dotację
 • kończą budowę domu

  Jaka jest ważność wystawionego świadectwa?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat

  Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Aby otrzymać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, należy skorzystać z usług certyfikowanego audytora energetycznego. Audytor zbiera niezbędne dane. Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych analiz, audytor przygotowuje Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, które może być wykorzystane do celów związanych z sprzedażą lub najmem nieruchomości.

  Jakie informacje znajdują się na świadectwie energetycznym?

  Świadectwo zawiera informacje techniczne o obiekcie, dokładny adres nieruchomości.

  Jakie budynki nie wymagają świadectwa charakterystyki?

  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 • rok).

  Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego?

  Właściciele domów i mieszkań którzy użytkują nieruchomości dla własnych potrzeb.

  Świadectwo energetyczne a zakup nieruchomości.

  Od 28 kwietnia 2023 r. podczas każdej transakcji kupna sprzedaży notariusz załącza świadectwo charakterystyki energetycznej do aktu notarialnego.

  Mieszkanie od dewelopera a świadectwo?

  Deweloper zobowiązany jest do przekazania świadectwa energetycznego dla każdego sprzedawanego lokalu. Świadectwo dla całego budynku w tym przypadku nie jest wystarczające.