ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwa energetyczne Łódź

Świadectwo energetyczne budynku to dokument określający zapotrzebowanie naszej nieruchomości na energię pierwotną i końcową. Dokument ten jest niezbędny gdy chcemy sprzedać czy też wynająć mieszkanie lub dom. Regulacje dotyczące tego dokumentu określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późniejsze zmiany). W naszej ofercie znajduje się usługa sporządzania świadectwa energetycznego w Łodzi i okolicach, a także obsługa zdalna na terenie całej Polski w przypadku posiadania pełnej dokumentacji technicznej.

Świadectwo energetyczne mieszkania i domu – Łódź – co musisz wiedzieć?

Mieszkanie

Od 300 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania to 3 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Dom

Od 550 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu to 4 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Lokale

Od 800 zł

Realizacja świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali to 12 dni roboczych od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jak długo trwa sporządzenie świadectwa energetycznego w Łodzi?

Termin wykonania charakterystyki energetycznej budynku zależy od stopnia skomplikowania jego bryły oraz zastosowanej technologii. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego zwykle zajmuje to nie więcej niż trzy dni robocze od momentu przekazania dokumentacji technicznej.

świadectwo energetyczne

Informacje które musi przekazać właściciel lokalu, niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej: 

•    Aktualne zdjęcie frontowe budynku.
•    Rzuty mieszkania z naniesionymi wymiarami pomieszczeń.
•    Informacja o budowie stropów i ścian zewnętrznych (grubość oraz parametry techniczne użytych do budowy materiałów).
•    Dane o sposobie ogrzewania budynku.
•    Dane o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
•    Przekroje lub wysokości pomieszczeń oraz warstwy posadzkowe.
•    Informacja o rodzaju wentylacji oraz dane klimatyzacji jeśli takowa jest zainstalowana.
•    Wskazanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, które ściany sąsiadują z mieszkaniem, klatką schodową, lokalem usługowym.
•    Wskazanie co znajduje się pod i nad mieszkaniem. Czy jest to garaż mieszkanie, lub dach budynku.
•    Informacja o stolarce okiennej oraz drzwiowej – wymiary oraz parametry. W przypadku braku tej informacji należy podać w którym roku odbył się montaż/ wymiana stolarki.
•    W przypadku wykonywania świadectwa dla lokalu potrzebujemy: powierzchnia ogrzewana, nieogrzewana oraz kubatura całego budynku lub świadectwo charakterystyki dla całego budynku.

Skąd otrzymać informacje niezbędne do sporządzenia świadectwa energetycznego?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, wszystkie dane niezbędne do wykonania świadectwa energetycznego musisz samodzielnie znaleźć w projekcie budowlanym lub zamówić usługę inwentaryzacji budowlanej. Określenie niezbędnych właściwości materiałów budowlanych użytych do budowy domu bez dokumentacji bywa trudne. Dlatego posiadanie kompletnego projektu budowlanego w takim przypadku jest niezbędne. Kiedy mieszkasz w budynku wielorodzinnym obowiązek posiadania dokumentacji spoczywa na Spółdzielni bądź Administracji, która ma obowiązek udostępnienia właścicielom wszystkich informacji w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

świadectwo energetyczne

Często zadawane pytania:

Świadectwo energetyczne po 28 kwietnia 2023 roku jest obowiązkowe dla:

  • osób które chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość
  • ubiegają się o dotację
  • kończą budowę domu

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat

Aby otrzymać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, należy skorzystać z usług certyfikowanego audytora energetycznego. Audytor zbiera niezbędne dane. Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych analiz, audytor przygotowuje Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, które może być wykorzystane do celów związanych z sprzedażą lub najmem nieruchomości.

Świadectwo zawiera informacje techniczne o obiekcie, dokładny adres nieruchomości oraz dane właściciela.

  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 midx2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(midx2 • rok).

Właściciele domów i mieszkań którzy użytkują nieruchomości dla własnych potrzeb.

Od 28 kwietnia 2023 r. podczas każdej transakcji kupna sprzedaży notariusz załącza świadectwo charakterystyki energetycznej do aktu notarialnego.

Deweloper zobowiązany jest do przekazania świadectwa energetycznego dla każdego sprzedawanego lokalu. Świadectwo dla całego budynku w tym przypadku nie jest wystarczające.