ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE PLOCK

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE PLOCK

Świadectwa charakterystyki energetycznej Płock

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający zapotrzebowanie naszej nieruchomości na zużycie energii. Jest niezbędne gdy chcemy sprzedać czy też wynająć mieszkanie lub dom. Regulacje dotyczące tego dokumentu określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późniejsze zmiany). W naszej ofercie znajduje się usługa sporządzania świadectwa energetycznego w Płocku i okolicach, a także zdalnie.

Świadectwo energetyczne domu i mieszkania – Płock – co warto wiedzieć?

Mieszkanie

Od 250 zł

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania to 4 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Dom

Od 500 zł

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu to 5 dni robocze od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Lokale

Od 600 zł

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali to 12 dni roboczych od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jak długo trwa sporządzenie świadectwa energetycznego w Płocku?

Termin wykonania charakterystyki zależy od stopnia skomplikowania obiektu oraz szybkości przekazania wszystkich niezbędnych informacji, które są potrzebna do sporządzenie świadectwa.

Świadectwa charakterystyki energetycznej w Płocku sporządzamy dla wszystkich rodzajów budynków. Wykonujemy świadectwa dla mieszkań, domów oraz lokali użytkowych.

świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne dla klientów z Płocka

Świadectwo energetyczne w Płocku sporządzamy głównie metodą obliczeniową, w szczególnych wypadkach świadectwo możemy wykonać metodą zużycia. Wykonujemy także obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Do każdego świadectwa energetycznego dostarczamy 3 komplety podpisanego świadectwa przez certyfikowanego audytora.

Świadectwo energetyczne, projektowaną charakterystykę energetyczną, audyt energetyczny budynku na terenie Płocka można zamówić kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

świadectwo energetyczne

Często zadawane pytania:

Zgodnie z obecnym stanem prawnym świadectwo energetyczne jest obowiązkowe, gdy:

  • sprzedajemy dom, mieszkanie albo lokal użytkowy,
  • wynajmujemy nieruchomość,
  • składany zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
  • staramy się o dofinansowanie na termomodernizację.

Okres ważności świadectwa wynosi 10 lat. Konieczne może jednak okazać się jego szybsze odnowienie – jeśli przeprowadzimy modernizacje wpływające na eksploatację energii.

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzają audytorzy wpisani w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Dokument może być opracowany na podstawie wizji lokalnej w nieruchomości lub, tak jak u nas, online – po przekazaniu całej niezbędnej dokumentacji.

W certyfikacie energetycznym znajdują się parametry techniczne nieruchomości oraz informacje o zapotrzebowaniu na energię wynikającym z eksploatacji.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego nie dotyczy budynków:

  • wpisanych do rejestru zabytków,
  • wykorzystywanych jako miejsca kultu i działalności religijnej,
  • przemysłowych i gospodarczych nieposiadających instalacji pobierających energię (oprócz instalacji oświetlenia wbudowanego)
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania krócej niż 4 miesiące w roku,
  • mieszkalnych wolnostojących o powierzchni poniżej 70 m2,
  • gospodarstw rolnych, których zapotrzebowanie na energię nieodnawialną pierwotną wynosi nie więcej niż 50kWh/m2/rok.

Gdy właściciel lokalu mieszkalnego wykorzystuje go wyłącznie na własny użytek – nie wynajmuje ani nie planuje sprzedaży – obowiązek posiadania świadectwa go nie dotyczy.

Gdy kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, właściciel zobowiązany jest przy podpisywaniu aktu notarialnego okazać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przy zakupie lokalu od dewelopera, to deweloper zobowiązany jest do przekazania świadectwa.

Certyfikat charakterystyki energetycznej Płock

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i mieszkań w Płocku, wykonujemy zdalnie na podstawie przesłanej dokumentacji i informacji o budynku.

Więcej informacji o świadectwach energetycznych znajdziesz na naszym blogu: