świadectwo i audyt energetyczny

Świadectwo energetyczne i audyt energetyczny to dwa różne dokumenty związane z efektywnością energetyczną budynków. Choć oba dotyczą zużycia energii, mają odmienne cele, zakres i zastosowanie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm pojęciom, aby lepiej zrozumieć różnice między nimi.

1. Definicje

Świadectwo energetyczne (charakterystyki energetycznej):

Jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Zawiera informacje o wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP), energię końcową (EK) oraz ocenę efektywności energetycznej budynku.

Audyt energetyczny:

To kompleksowa analiza energetyczna budynku, mająca na celu określenie jego stanu technicznego pod kątem zużycia energii oraz wskazanie możliwości i opłacalności przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

2. Cel

Świadectwo energetyczne:

– Informuje o energochłonności budynku
– Pozwala porównać efektywność energetyczną różnych budynków
– Jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości

Audyt energetyczny:

– Identyfikuje źródła strat energii w budynku
– Proponuje konkretne rozwiązania termomodernizacyjne
– Analizuje opłacalność proponowanych inwestycji

3. Zakres

Świadectwo energetyczne:

– Zawiera podstawowe informacje o budynku
– Określa wskaźniki EP i EK
– Przedstawia zalecenia dotyczące możliwej poprawy charakterystyki energetycznej

Audyt energetyczny:

– Obejmuje szczegółową analizę wszystkich systemów energetycznych budynku
– Zawiera obliczenia strat ciepła
– Proponuje konkretne rozwiązania techniczne
– Przedstawia analizę ekonomiczną proponowanych inwestycji

4. Czas ważności

Świadectwo energetyczne:

– Ważne przez 10 lat od daty wystawienia

Audyt energetyczny:

– Nie ma określonego terminu ważności, ale zaleca się jego aktualizację co kilka lat lub po przeprowadzeniu znaczących zmian w budynku

5. Kto wykonuje

Świadectwo energetyczne:

– Może być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (np. architekta, inżyniera budownictwa)

Audyt energetyczny:

– Wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, zwykle wykonywany przez wykwalifikowanych audytorów energetycznych

6. Koszt

Świadectwo energetyczne:

– Zazwyczaj tańsze, koszt waha się od 300 do 1000 zł, w zależności od typu i wielkości budynku

Audyt energetyczny:

– Droższy ze względu na większy zakres prac, ceny mogą zaczynać się od 2000 zł i wzwyż, zależnie od kompleksowości analizy

7. Zastosowanie

Świadectwo energetyczne:

– Wymagane przy transakcjach kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości
– Pomocne przy porównywaniu efektywności energetycznej różnych budynków

Audyt energetyczny:

– Niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie na termomodernizację (np. z programu „Czyste Powietrze”)
– Podstawa do planowania kompleksowej modernizacji energetycznej budynku

Podsumowanie:

Świadectwo energetyczne i audyt energetyczny, choć dotyczą efektywności energetycznej budynków, różnią się znacząco pod względem celu, zakresu i zastosowania. Świadectwo energetyczne to dokument informacyjny, wymagany prawem przy transakcjach nieruchomości, podczas gdy audyt energetyczny to kompleksowa analiza służąca jako podstawa do planowania i realizacji działań termomodernizacyjnych. Wybór między nimi zależy od konkretnych potrzeb właściciela nieruchomości oraz wymogów prawnych lub finansowych związanych z danym projektem.