termowizja

Zalety badania kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna wykorzystuje promieniowanie podczerwone w celu lokalizacji miejsc wymagających naprawy. Badanie z jej zastosowaniem opiera się na różnicach temperatur pomiędzy okolicami obserwowanego obiektu a otoczeniem. Uzyskane wyniki przedstawiane są w formie kolorowych wizualizacji, czyli tzw. termogramów. Badanie termowizyjne ma szereg zalet:
 
Kamera termowizyjna może być używana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Badanie może być przeprowadzane zarówno w dzień, jak i w nocy, a także w warunkach widoczności ograniczonej na skutek mgły czy zadymienia.
 
Badanie kamerą termowizyjną jest precyzyjną metodą wyszukiwania usterek. Dzięki temu nie ma miejsca na ewentualne błędy w diagnostyce i wykonywanie napraw, które faktycznie nie są potrzebne.
 
Badanie kamerą jest bezinwazyjne. Wykonywane jest bez kucia i demontażu ścian, posadzek, sufitów i niszczenia położonych już materiałów wykończeniowych. Pozwala więc zlokalizować potencjalną usterkę bez ponoszenia strat finansowych i nakładu pracy.
 
Tego rodzaju badanie nie wymaga używania żadnych toksycznych substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie użytkowników czy mieszkańców budynku. Tym samym możemy powiedzieć też, że jest metodą ekologiczną, nieprzyczyniającą się do degradacji środowiska.
 

Przebiegu badania nie zakłóca białe światło, np. z lamp samochodowych, ponieważ dla kamery termowizyjnej jest ono niezauważalne.