cyfryzacja w budownictwie

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego jest narzędziem dostępnym od 1 stycznia 2023 roku. Ma ona ułatwić zarządcom i właścicielom nieruchomości prowadzenie dokumentacji obiektu, podwyższyć standardy bezpieczeństwa budynków, ograniczyć ilość papierologii i wizyty petentów w urzędach. Przedstawiamy, jakie udogodnienia wynikają z posiadania Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego oraz wyjaśniamy, czy jej założenie jest obowiązkowe.

Co to jest książka obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego to gromadzony przez cały okres użytkowania budynku zbiór wszelkich dokumentów z nim związanych. Zawiera dane identyfikacyjne obiektu (nazwę, adres, rok zakończenia budowy), podstawowe dane właściciela oraz zarządcy, protokoły z kontroli i przeglądów technicznych, ekspertyzy, opinie techniczne, adnotacje o wykonanych remontach i przebudowach. Właściciel lub zarządca może książkę prowadzić samodzielnie, lub upoważnić do tego inną osobę albo firmę, co jest częstszą praktyką.

Czym jest C-KOB?

C-KOB, czyli Cyfrowa Książka Obiekty Budowlanego, to rządowy system informatyczny, w którym prowadzone są Elektroniczne Książki Obiektu Budowlanego. Jego celem jest przyspieszenie i ułatwienie procesu przesyłania dokumentów, skuteczniejszy nadzór nad stanem budynków i zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji. Każda z obecnych w systemie książek posiada swój indywidualny numer.

Dostęp do platformy, podobnie jak do innych rządowych stron internetowych, jest możliwy przez całą dobę. Istnieje również bezpłatna aplikacja przeznaczona na telefony. Aby prowadzić książkę w systemie C-KOB, zarządca, właściciel nieruchomości lub osoba, której powierzono czynności, musi się w nim zarejestrować. Zrobić to może przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub z wykorzystaniem e-dowodu.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – udogodnienia

Właściciele i zarządcy nieruchomości nieraz zapominają o okresowych przeglądach technicznych i zaniedbują terminy. Posiadając EKOB, otrzymują przypomnienie o zbliżającym się terminie przeglądu. Dzięki temu mogą uniknąć ewentualnych kar za użytkowanie budynku bez ważnego przeglądu. Uzyskują również łatwy dostęp do aktualnie obowiązujących ich przepisów. Cały czas mają możliwość wglądu do wszystkich informacji na temat zdarzeń dotyczących obiektu jak wykonane przeglądy, konserwacje, naprawy,  katastrofy budowlane, wydane do nieruchomości decyzje, postanowienia i zaświadczenia. Osoby upoważnione mogą również sprawie przekazywać odpowiednim organom wymagane dokumenty, wprowadzać do systemu dane i dokonywać ich edycji.

Czy Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego jest obowiązkowa?

Właściciele i zarządcy istniejących obiektów budowlanych aktualnie mogą jeszcze sami zdecydować o tym, czy prowadzą książkę w wersji cyfrowej czy w papierowej. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązek prowadzenia książki w formie elektronicznej obejmuje jednak nowe nieruchomości. Na jej założenie przewidziano 30 dni od otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do 31 grudnia 2026 r. do przejścia na formę cyfrową będą zobowiązani właściciele i zarządcy wszystkich obiektów. Dotychczasową książkę trzeba będzie wówczas zamknąć wpisem, a zebrane w niej dane przechowywać w EKOB. 1 stycznia 2027 r. papierowe książki wyjdą z użycia.

Jakie budynki nie będą potrzebowały EKOB?

Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego nie będą wymagały dokładnie takie same obiekty, dla których obecnie nie musi być prowadzona taka książka w tradycyjnej wersji. Są to budynki jednorodzinne, garaże i budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej, domy letniskowe, budynki zagrodowe, obiekty stawiane na zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę.

Ponadto książki w systemie elektronicznym nie będą prowadzone dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, czyli szczególnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju. W ich przypadku dokumentacja w dalszym ciągu będzie prowadzona w formie drukowanej.