Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych. Sporządzanie pomiarów oraz rysunków technicznych takich jak: rzuty kondygnacja, dachów, przekroje, elewacje i konstrukcjia. Sporządzona przez nasz inwentaryzację zawiera: opis techniczny, zastosowane rozwiązania materiałowe, komplet rysunków, kalkulacje powierzchni oraz kubatury. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, czas realizacji inwentaryzacji jest bardzo krótki.