Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych. Sporządzanie pomiarów oraz rysunków technicznych takich jak: rzuty kondygnacja, dachów, przekroje, elewacje i konstrukcjia. Sporządzona przez nasz inwentaryzację zawiera: opis techniczny, zastosowane rozwiązania materiałowe, komplet rysunków, kalkulacje powierzchni oraz kubatury. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, czas realizacji inwentaryzacji jest bardzo krótki.

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana Łódź

Przeprowadzamy inwentaryzacje budowlane na terenie Łodzi dla różnych nieruchomości. Inwentaryzacje budowlane stanowią opis faktycznego stanu budynku. Dokumentacja powstaje na podstawie pomiarów z użyciem profesjonalnego sprzętu i obejmuje opis techniczny, rysunki, fotografie. Inwentaryzacja może być wykonana przez specjalistów ze stosownymi uprawnieniami i doświadczeniem – takich jak inżynierowie z firmy Kedar.

rzut-mieszkania
elewacja

Kiedy konieczna jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana?

Dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej zastępuje projekt budowlany – jest potrzebna, gdy nie posiadamy projektu. Sytuacja dotyczy zwykle budynków, które mają już wiele lat lub często zmieniały właścicieli. Przyczyny braku projektu bywają różne. Projekt może zaginąć lub ulec zniszczeniu, na skutek przeróbek, remontów zajść mogą zmiany, które nie zostaną uwzględnione w dokumentacji. Przy codziennym użytkowaniu nieruchomości nie trzeba martwić się jego brakiem ani brakiem dokumentacji z inwentaryzacji. Nasza usługa inwentaryzacji budowlanej w Łodzi jest niezbędna dopiero przy planowaniu określonych inwestycji. Są to m.in. przebudowy, rozbudowy, wymiana konstrukcji dachu, montaż nowych instalacji czy zmiana sposobu użytkowania nieruchomości. Inwentaryzacja budowlana stanowi w tych przypadkach podstawę do uzyskania pozwolenia na podjęcie działań. Przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej jest również konieczne w celu przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej czy legalizacji samowoli budowlanej.

Co obejmuje inwentaryzacja architektoniczno – budowlana Łódź ?

Zakres inwentaryzacji budowlanej zależy zawsze od jej przeznaczenia i oczekiwań klienta. Istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej lub częściowej. Duże przedsięwzięcia jak przebudowy i rozbudowy będą wymagały bardziej szczegółowych pomiarów. W dokumentacji inwentaryzacyjnej znajdują się informacje o rodzaju budynku, jego lokalizacji, wysokości, wielkości i rozkładzie pomieszczeń, materiałach, z jakich został wzniesiony. Zawiera ona m. in. rzuty kondygnacji i dachu, przekroje konstrukcji, widoki elewacji.

Cennik inwentaryzacji:

Rodzaj inwentaryzacji (Inwentaryzacja uproszczona)

Cena za 1 m2

Rzuty kondygnacji

6 zł

Elewacje

3 zł

Przekroje

8 zł

Rodzaj inwentaryzacji (Inwentaryzacja szczegółowa)

Cena za 1 m2

Rzuty kondygnacji

8 zł

Elewacje

6 zł

Przekroje

16 zł