inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana to działanie mające na celu pozyskanie dokumentacji technicznej prezentującej stan faktyczny budynku. Dokumentacja ta jest alternatywą dla projektu budowlanego, który stanowił podstawę do otrzymania pozwolenia na budowę. O ile na co dzień właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do jej posiadania, to w pewnych sytuacjach dokumentacja okazuje się konieczna. Sporządzony w wyniku inwentaryzacji projekt techniczny składa się z opisów, rzutów, przekrojów, fotografii.

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana jest obowiązkowa, gdy z jakiegoś powodu nie dysponujemy aktualnym projektem budowlanym, a planujemy zmiany w układzie i konstrukcji budynku. Przyprowadzenie jej będzie niezbędne przed przebudową, rozbudową, rozbiórką budynku, zmianą sposobu użytkowania, wymianą konstrukcji dachu czy montażem nowych instalacji. Dokumentację należy w takich sytuacjach dołączyć do wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie prac. Inwentaryzacja obligatoryjna jest także w przypadku konieczności legalizacji samowoli budowlanej lub sporządzenia świadectwa energetycznego potrzebnego m. in. przy sprzedaży nieruchomości.

Jak przebiega inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzację budowlaną może przeprowadzić inżynier lub technik budowlany. Można ją zlecić również architektowi, który opracowuje projekt przebudowy obiektu. Zwykle zaangażowana w inwentaryzację jest więcej niż jedna osoba. Dokonuje się oględzin i pomiarów z wykorzystaniem dalmierza laserowego, a następnie na ich podstawie przygotowywane są opisy i szkice. Pomiary obejmują wysokość pomieszczeń, długość i szerokość ścian, wymiary wnęk, słupów. Spisuje się rozmieszczenie drzwi i okien, położenie sieci instalacyjnych.

Czas potrzebny na przeprowadzenie pomiarów uzależniony jest od wielkości budynku lub jego części, która poddawana jest inwentaryzacji, i stopnia skomplikowania bryły. W zależności od indywidualnych potrzeb przeprowadza się inwentaryzację całkowitą – całego budynku lub częściową – wybranego pomieszczenia, fragmentu budynku. Wykonywane są również inwentaryzacje cząstkowe, których przedmiotem są detale architektoniczne.

Z czego składa się dokumentacja inwentaryzacji budowlanej?

Dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej zawiera:
 
  • opis techniczny uwzględniający rodzaj i przeznaczenie obiektu budowlanego, lokalizację,    wysokość, powierzchnię,
  • opis materiałów budowlanych wykorzystanych do poszczególnych części budynku,
  • rzut działki z elementami zagospodarowania, takimi jak ogrodzenie, śmietnik, szambo, oraz przyległą zabudową
  • rzut dachu z elementami konstrukcyjnymi więźby, kominami i przewodami wentylacyjnymi
  • rzuty wszystkich kondygnacji wraz z sieciami instalacyjnymi i urządzeniami sanitranymi,           
  • przekroje obejmujące wszystkie kondygnacje z poziomami podłóg, sufitu, dachu, balkonów,
  • widoki wszystkich elewacji z ich charakterystycznymi elementami
  • fotografie oraz rzuty z oznaczonymi miejscami, z których wykonane zostały zdjęcia.
 
W zależności od potrzeb danego inwestora dokumentacja może obejmować wszystkie lub wybrane z tych  elementów. Projekt techniczny może być wykonany w formie papierowej, ale najczęściej wybieraną formą jest forma elektroniczna.

Ile kosztuje usługa inwentaryzacji budowlanej?

Cena inwentaryzacji budowlanej podawana jest od 1 m2 powierzchni mierzonej po podłodze. Koszt usługi zależy od jej zakresu oraz poziomu skomplikowania budynku. Istotna jest też wielkość obiektu, który stanowi przedmiot inwentaryzacji – w przypadku większej powierzchni cena w przeliczeniu na 1 m2 będzie niższa. Rolę może odgrywać również lokalizacja.