Dom energooszczędny

Jak zmniejszyć straty ciepła w budynku?

Nawet do 80 procent energii zużywanej w domu jednorodzinnym jest przeznaczona na ogrzewanie domu. Tak wysokie wskaźniki zużycia energii wynikają z utraty ciepła przez ściany, okna, oraz dachy. Na szczęście dobrze zaplanowana izolacja budynku może zmniejszyć te straty nawet o 45%. Dzięki odpowiednim zabiegom – dociepleniu, uszczelnieniu, wymianie drzwi i okien – możesz zminimalizować uciekanie ciepła – zmniejszając tym samym swoje rachunki za ogrzewanie domu. Gwałtownie rosnące obecnie ceny energii stały się poważnym problemem dla wielu gospodarstw domowych. W większości budynków do strat ciepła dochodzi z powodu naszych złych nawyków i niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych. Znalezienie miejsca, w którym straty są największe, znacznie ułatwi nam poprawne zabezpiecznie budynku przed ubytkiem energii. Służy do tego badanie termowizyjne.

Jak przedstawiają się straty ciepła?:
dach 25-30 % całkowitej straty energii
ściany zewnętrzne 20-25 % całkowitej straty energii
okna i drzwi 10-20 % całkowitej straty energii
podłoga 10-15 % całkowitej straty energii
balkony i podmurówki 10-15 % całkowitej straty energii

Oczywiście są to wartości uśrednione. Indywidualne przypadki straty ciepła w budynku mogą być zupełnie inne, co widać po badaniach termowizyjnych domów. Kryterium przenikania ciepła określa współczynnik przenikania ciepła [U] – energia (w watach) przenikająca przez strefę termiczną o powierzchni 1m2 [K] (np. ściana, okno). Od 2021 roku współczynnik przenikania ciepła zewnętrznego ścian nie może być wyższy niż 0,2 [W/m2K] zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nie mamy jeszcze technologii pozwalającej na budowanie domów, które nie tracą energii, chociaż budownictwo pasywne poczyniło ogromne postępy. Jeśli jednak znasz przyczynę nieszczelności, możesz w pewnym stopniu ograniczyć utratę ciepła. Do najczęstszych problemów należą straty energii przez okna i drzwi – elementy te charakteryzują się wysoką przewodnością cieplną, którą dodatkowo może pogorszyć niewłaściwe uszczelnienie lub niedokładne zamknięcie. Oczywiście ocieplone ściany również powodują straty, zwłaszcza w miejscach styku stropu ze ścianą lub balkonów. Te wrażliwe miejsca nazywane są mostkami termicznymi. Aby skutecznie ograniczyć straty ciepła, w pierwszej kolejności należy wykonać badanie termowizyjne, aby znaleźć przyczynę naszych problemów. W większości przypadków będzie to wymagało inwestycji w postaci termoizolacji lub stolarki, ale koszt zwróci się w rachunku za ogrzewanie. Konieczne jest zatem zdiagnozowanie, gdzie dochodzi do nadmiernych strat ciepła. Z pomocą przychodzi nowoczesna technologia, a dokładniej termowizja. Jest nieinwazyjna, niedroga w stosunku do oczekiwanych korzyści i bardzo dokładna. Warto już na etapie budowy domu zweryfikować poprawność ocieplenia. Jeśli w Swoim domu odczuwasz ekstremalne zimno, czujesz przeciągi w zamkniętym pomieszczeniu lub widzisz wilgoć w środku, badanie kamera termowizyjną jest w tym przypadku niezbędne.