Kierownik budowy
Budowa własnego domu to nie lada przedsięwzięcie, a dla niektórych spełnienie największego marzenia. Gdy już się na nią decydujemy, słusznie oczekujemy, że prace będą przebiegać w zadowalającym tempie, a wszystko zostanie wykonane z zachowaniem odpowiedniej jakości. Nasza inwestycja wymaga kontroli – od wykopania dziury w ziemi pod fundamenty aż do momentu, gdy budynek zostanie pokryty dachem. Komu powierzyć nadzór nad postępem prac budowlanych? Mamy 3 sposoby sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi.

Osobisty nadzór nad budową

Samodzielny nadzór to rozwiązanie dopuszczalne od niedawna przez prawo w przypadku budowy domu o powierzchni nieprzekraczającej 70m2. Wizyty na terenie budowy, podczas których widoczne są postępy prac, cieszą każdego przyszłego właściciela domu. Należy liczyć się z tym, że samodzielny nadzór wymaga od inwestora dużej dostępności czasowej i zaangażowania. Inwestor musi regularnie pojawiać się na budowie, omawiać z pracownikami przebieg prac i ewentualne zmiany planów, zamawiać potrzebne materiały budowlane. Rozważając osobisty nadzór nad budową domu, przede wszystkim trzeba jednak wziąć pod uwagę własne kompetencje lub ich brak – bez wiedzy z zakresu budownictwa się nie obędzie. Pozbawieni tej wiedzy nie będziemy zdawać sobie sprawy z ewentualnych nieprawidłowości i uchybień poczynionych przez pracowników budowlanych. Dlatego, aby uniknąć potencjalnych problemów, najrozsądniej jest wynająć do nadzorowania osobę dobrze obeznaną w branży.

Nadzór sprawowany przez kierownika budowy

Jeśli inwestor nie ma wiedzy i doświadczenia w dziedzinie budownictwa, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie kierownika budowy. Budowa domu o powierzchni większej niż 70m2 wymaga ponadto zgodnie z prawem jego obecności. Funkcje kierownika budowy może sprawować osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub architektura oraz odpowiednią  praktykę zawodową. Kierownik budowy ma za zadanie dopilnować, aby dom został zbudowany zgodnie z projektem, a prace odbywały się zgodnie z planem. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów budowlanych i zasad bezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych. Prowadzi dokumentację w postaci dziennika budowy, w przypadku stwierdzenia błędów podczas wykonywania prac ma prawo do ich wstrzymania, a o fakcie tym informuje inwestora. Pod zakończeniu robót składa oświadczenie o zakończeniu budowy i bierze udział w odbiorze nieruchomości.

Nadzór sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane przewiduje również możliwość zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jego funkcja jest odmienna od funkcji kierownika budowy i niedopuszczalne jest łączenie tych dwóch stanowisk. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zastąpi kierownika budowy w sytuacji, gdy jego obecność jest w świetle przepisów prawa obowiązkowa. Inspektor reprezentuje interesy inwestora, wizytując regularnie w zastępstwie za niego teren budowy. Ze względu na swoje kwalifikacje ma jednak większe uprawnienia niż sam inwestor. Sprawuje kontrolę nad jakością wykonywanych prac, tempem ich przebiegu, terminowością i jakością wykorzystywanych materiałów. Przeprowadza odbiór prac ulegających zakryciu. Ma prawo również kontrolować pracę kierownika budowy (kiedy jest on również zatrudniony) i nakazać mu wstrzymanie prac budowlanych, jeśli przeprowadzane są w sposób nieprawidłowy.