Gladzie

Ściany w mieszkaniu deweloperskim pokrywane są standardowo gładzią gipsową. Jest to warstwa zaprawy nakładana na tynk, której rolą jest wyrównanie ścian wewnętrznych oraz sufitów. Ma ona poprawić estetykę ścian przed pomalowaniem ich farbą.

Jak wygląda poprawnie wykonana gładź gipsowa?

Powierzchnia pokryta gładzią powinna mieć jednolitą fakturę, być wolna od szorstkości, wybrzuszeń, uskoków, zacieków, pęcherzy i innych defektów. Odchylenia płaszczyzny są jednak dopuszczalne. Akceptuje się dwa odchylenia o wartości max. 2 mm na całej długości kontrolnej liczącej 2 metry.

Jak przeprowadzić odbiór gładzi?

Odbiór gładzi gipsowych, powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 10110. Norma ta zakłada przeprowadzanie odbioru przy rozproszonym świetle, zlokalizowanym za osobą sprawdzającą w odległości 1-2 metrów od ściany. Nakazuje ona zrezygnować z kierowania źródła światła na badaną powierzchnię. Dodatkowe wymagania dotyczące odbioru powinny znaleźć się w specyfikacji odbioru załączonej do umowy o roboty budowlane. W razie ich braku wytycznymi do odbioru są te narzucane przez normę.

Jak dbać o świeże gładzie?

Zalecane jest wietrzenie pomieszczeń ze świeżymi gładziami do momentu ich całkowitego wyschnięcia. Jednocześnie należy unikać intensywnego nasłonecznienia. Do malowania lub tapetowania ściany wykończonej gładzią można przystąpić dopiero gdy jest ona w pełni sucha, co następuje zwykle po ok. 7 dniach. Dokładny czas schnięcia uzależniony jest od panującej wewnątrz temperatury i wilgotności powietrza.