skrzynka elektryczna

Podczas odbioru technicznego mieszkania kluczowe jest dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zanim przystąpi się do tej procedury, niezbędne jest zażądanie od dewelopera dostępu do pełnej dokumentacji technicznej oraz rzutów instalacji. Takie działanie umożliwi ocenę, czy punkty przyłączeniowe zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi. W większości przypadkach prąd elektryczny, będący podstawą działania instalacji, nie jest podłączony w trakcie samego odbioru. Dlatego inspektor nie może w pełni zweryfikować poprawności wykonania prac. Ten fakt powinien zostać odnotowany w protokole odbioru. Po zamontowaniu licznika należy przeprowadzić testy, aby upewnić się, że prąd jest obecny we wszystkich wymaganych punktach. Zanim nabywca nie przejmie mieszkania i nie otrzyma stosownych dokumentów, nie jest możliwe zawarcie umowy z dostawcą energii. Dopiero po formalnym podpisaniu umowy z Zakładem Energetycznym, możliwe jest zamontowanie licznika i zapewnienie stałego dostępu do prądu w lokalu.

Standard wykończenia  – co powinno być w każdej instalacji zgodnie z warunkami technicznymi.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z prospektem informacyjnym oraz standardem wykończenia dewelopera, które określają specyfikację zainstalowanych systemów oraz osprzętu elektrycznego, jaki zostanie zainstalowany i przekazany kupującemu. Przed przystąpieniem do odbioru mieszkania warto poświęcić czas na ponowne przestudiowanie tych dokumentów w domu, a także zabrać je ze sobą na samo spotkanie odbiorcze. Ważne, aby sprawdzić, czy standard wykończenia jest zgodny z aktualnymi przepisami, czy wszystkie wymagane prawnie elementy instalacji są wykonane.

Instalacja elektryczna – wymagania techniczne

Obowiązkowo przed oddaniem mieszkania do użytkowania, deweloper powinien dostarczyć pomiary instalacji elektrycznej wraz z instrukcją użytkowania budynku. Zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi opublikowanymi w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2022.1225), instalacje elektryczne w budynkach wielorodzinnych muszą spełniać określone wymogi, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność użytkowania. Są nimi:

  • Dostarczanie energii elektrycznej o parametrach technicznych odpowiednich dla odbiorników, które są niezbędne do użytkowania mieszkania.
  • Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami oraz innymi zagrożeniami, jak pożar czy wybuch.
  • Ochronę przed negatywnym wpływem hałasu, drgań i pola elektromagnetycznego na poziomie wyższym niż dopuszczalny.

Instalacja elektryczna – odbiór mieszkania

Upewnij się, że umiejscowienie tablicy rozdzielczej z bezpiecznikami odpowiada planom. Sprawdź, czy są bezpieczniki, mają odpowiednią wytrzymałość obciążeniową czy zamontowano bezpiecznik różnicowoprądowy. Drzwi szafki rozdzielczej muszą działać bez problemów, otwierać się i zamykać bez zacięć. Gdy szafka jest otwarta, żadne kable nie powinny być widoczne. We wnętrzu szafki muszą znajdować się odpowiednie zabezpieczenia, wyraźnie oznaczone i przypisane do konkretnych części instalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, punkty takie jak złącze teletechniczne oraz gniazda dla urządzeń jak zmywarka czy pralka, powinny być podłączone do oddzielnych obwodów z indywidualnymi bezpiecznikami.
 

Sprawdź dokładnie lokalizację punktów elektrycznych – czy jest zgodna z projektem. Zweryfikuj poprawną wysokość zamocowania osprzętu elektrycznego oraz czy jest zamontowany poziomo/pionowo. Wszystkie elementy osprzętu powinny być dokładnie obrobione tynkiem, puszki elektryczne trwale zamocowane. Zgodnie z przepisami minimalna grubość tynku na przewodach elektrycznych powinna wynosić 5mm. Oprócz sprawdzenia zgodności z projektem sprawdź także, czy nie brakuje punktów pod niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego: pralkę, zmywarkę, okap oraz zasilania siłowego pod płytę ceramiczną lub indukcyjna.

Rozdzielnia teletechniczna

Instalacja teletechniczna – wymagania techniczne

Zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy nowo wybudowany budynek powinien posiadać:
  • Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, które powinny być zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych. W skrzynce tej powinno znajdować się gniazdko elektryczne, które pracuje na niezależnym oddzielnym obwodzie.
  • Przyłącze światłowodowe zlokalizowane w skrzynce teletechnicznej
  • Kable sieciowe internetowe (skrętki), które powinny być obrobione i wyposażone we wtyczki RJ45, również zlokalizowane w skrzynce teletechnicznej.
  • Co najmniej jeden punkt z osprzętem teletechnicznym rozprowadzonym po mieszkaniu. Osprzęt ten powinien zawierać: gniazda instalacji internetowej RJ45, TV-kablowej, TV-SAT
miernik napiecia

Weryfikacja instalacji przy działającej instalacji elektrycznej

Weryfikacja instalacji elektrycznej w domu czy mieszkaniu, zwłaszcza gdy jest ona już aktywna i używana, wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. To nie tylko kwestia sprawdzenia, czy wszystko działa, ale również upewnienia się, że instalacja jest bezpieczna. To testowanie każdego gniazdka, przełącznika i urządzenia elektrycznego w domu. Warto skorzystać z testera napięcia lub innego specjalistycznego sprzętu, który pomoże stwierdzić, czy napięcie w gniazdkach jest prawidłowe i stabilne. W przypadku instalacji, gdzie używane są urządzenia o dużej mocy, jak kuchenki elektryczne czy bojlery, sprawdzenie powinno również obejmować weryfikację zabezpieczeń przeciążeniowych. To kluczowe dla zapewnienia, że w przypadku awarii lub przeciążenia, instalacja się wyłączy, co zapobiega ryzyku pożaru czy innych uszkodzeń. Istotne jest również sprawdzenie, czy system uziemienia i RCD (wyłącznik różnicowoprądowy) działają prawidłowo. Są to elementy zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym i innymi ryzykami związanymi z używaniem elektryczności. Weryfikacja działającej instalacji elektrycznej to zadanie, które najlepiej powierzyć kwalifikowanemu elektrykowi. Fachowiec dysponuje odpowiednią wiedzą i sprzętem, aby przeprowadzić pełne i bezpieczne sprawdzenie, a także wydać zalecenia co do ewentualnych niezbędnych napraw czy modernizacji.