płytki w łazience

Okładziny ceramiczne, znane również jako płytki ceramiczne, to wyroby budowlane wykonane z mieszaniny gliny, piasku oraz innych naturalnych surowców, które po uformowaniu i wysuszeniu są wypalane w wysokich temperaturach. Ich głównym celem jest ochrona i ozdabianie powierzchni, takich jak ściany i podłogi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom, takim jak odporność na wilgoć, trwałość oraz łatwość utrzymania w czystości, płytki ceramiczne są idealnym materiałem wykończeniowym.

Zastosowanie płytek ceramicznych w wykończeniu wnętrz

Płytki ceramiczne znajdują szerokie zastosowanie w wykończeniu wnętrz, nadając pomieszczeniom nie tylko estetyczny wygląd, ale również funkcjonalność. Są powszechnie stosowane w łazienkach i kuchniach, gdzie ich odporność na wilgoć i łatwość czyszczenia są szczególnie cenione. Oprócz tradycyjnych zastosowań, płytki ceramiczne zyskują popularność także w innych częściach domu, takich jak przedpokoje, salony czy tarasy. Dzięki różnorodności wzorów, kolorów i faktur, płytki ceramiczne mogą być dostosowane do każdego stylu wnętrza, od nowoczesnych po klasyczne. W ostatnich latach obserwuje się również trend wykorzystywania płytek ceramicznych jako elementów dekoracyjnych na ścianach, tworząc z nich efektowne mozaiki czy akcenty w pomieszczeniach.

Podział okładzin ceramicznych

Ze względu na antypoślizgowość

Podział płytek ceramicznych ze względu na antypoślizgowość jest określany przy pomocy klasy R, która wskazuje na stopień odporności na poślizg. Wyróżnia się następujące klasy:
 

Klasa R9: Płytki o najniższym stopniu antypoślizgowości. Przeznaczone są do pomieszczeń suchych i o niskim ryzyku poślizgu, takich jak sypialnie czy pokoje dzienne.
Klasa R10: Płytki o umiarkowanej antypoślizgowości. Stosowane w pomieszczeniach o umiarkowanym ryzyku poślizgu, takich jak kuchnie czy łazienki.
Klasa R11: Płytki o wysokim stopniu antypoślizgowości. Nadają się do pomieszczeń o podwyższonym ryzyku poślizgu, jak pralnie, wejścia do budynków czy balkony.
Klasa R12: Płytki o bardzo wysokim stopniu antypoślizgowości. Przeznaczone do miejsc o dużym ryzyku poślizgu, takich jak schody zewnętrzne, warsztaty czy garaże.
Klasa R13: Płytki o najwyższym stopniu antypoślizgowości. Stosowane w miejscach o ekstremalnym ryzyku poślizgu, jak baseny, strefy przemysłowe czy kuchnie przemysłowe.

Ze względu na ścieralność

Podział płytek ceramicznych ze względu na ścieralność jest określany przy pomocy klasy PEI (Porcelain Enamel Institute), która wskazuje na odporność płytek na zużycie i ścieranie. Wyróżnia się następujące klasy:
 

Klasa PEI 1: Płytki o niskiej odporności na ścieranie. Przeznaczone są do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu, takich jak łazienki czy sypialnie.
Klasa PEI 2: Płytki o nieco wyższej odporności na ścieranie. Stosowane w miejscach o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak pokoje dzienne.
Klasa PEI 3: Płytki o średniej odporności na ścieranie. Nadają się do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu, jak kuchnie czy przedpokoje.
Klasa PEI 4: Płytki o wysokiej odporności na ścieranie. Mogą być używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze, hole czy pomieszczenia biurowe.
Klasa PEI 5: Płytki o najwyższej odporności na ścieranie. Przeznaczone do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, takich jak sklepy, lotniska, czy inne obiekty użyteczności publicznej.

Ze względu na technologię produkcji

•  Płytki szkliwione: Płytki pokryte warstwą szkliwa, które nadaje im połysk i chroni przed zabrudzeniami.
•  Płytki nieszkliwione: Płytki bez warstwy szkliwa, często o bardziej naturalnym wyglądzie i wyższej odporności na ścieranie.
•  Płytki polerowane: Płytki, które zostały poddane procesowi polerowania, co nadaje im błyszczącą powierzchnię.

Odbiory wykonywanych prac z okładzin ceramicznych

Przygotowanie do prac

Wybór odpowiednich materiałów

Odbiór materiałów budowlanych to kluczowy etap przygotowania do prac związanych z układaniem okładzin ceramicznych. Wybór odpowiednich płytek, klejów oraz fug ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość finalnego efektu. Istotne jest, aby wybrane materiały były dopasowane do specyfiki pomieszczenia oraz warunków, jakie będą w nim panować. Na etapie odbioru materiałów należy dokładnie sprawdzić ich parametry techniczne oraz zgodność z wymaganiami projektu.

Ocena stanu powierzchni do okładzin (ścian i podłóg)

Przed przystąpieniem do układania płytek, niezbędny jest odbiór stanu powierzchni, na której mają być one montowane. Ocena ścian i podłóg pod kątem ich równości, stabilności oraz suchej i czystej powierzchni jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Nierówności, pęknięcia czy wilgoć mogą znacząco wpłynąć na jakość i trwałość okładzin ceramicznych.

Przygotowanie podłoża (oczyszczanie, gruntowanie, wyrównywanie)

Odbiór przygotowania podłoża jest kolejnym istotnym krokiem. Powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone z kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Gruntowanie oraz wyrównywanie podłoża zapewnia lepszą przyczepność kleju oraz zapobiega powstawaniu nierówności na powierzchni płytek. Właściwe przygotowanie podłoża to fundament, na którym opiera się trwałość całej okładziny.

Nadzorowanie procesu montażu

Kontrola jakości materiałów przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac, niezbędny jest odbiór jakości dostarczonych materiałów. Wszystkie płytki, kleje i fugi powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń, zgodności z zamówieniem oraz spełniania norm technicznych. Wykrycie ewentualnych wad na tym etapie pozwala uniknąć problemów podczas montażu.

Nadzór nad przygotowaniem podłoża

Nadzorowanie etapu przygotowania podłoża jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków do układania płytek. Regularny odbiór prac przygotowawczych, takich jak gruntowanie czy wyrównywanie, gwarantuje, że podłoże jest odpowiednio przygotowane i spełnia wszystkie wymagania techniczne.

Monitorowanie prawidłowego układania płytek (spoinowanie, kontrola pionu i poziomu)

Podczas układania płytek, istotne jest monitorowanie procesu w celu zapewnienia jego prawidłowego przebiegu. Odbiór prac na bieżąco, w tym kontrola spoinowania oraz zachowania pionu i poziomu, pozwala na szybkie wykrywanie i korygowanie błędów. Dzięki temu można osiągnąć idealnie równe i estetyczne powierzchnie.

poziom płytki

Sprawdzanie stosowania odpowiednich narzędzi i technik montażu

W trakcie montażu płytek, ważne jest, aby używane były odpowiednie narzędzia oraz techniki. Regularny odbiór prac pod kątem stosowanych narzędzi i metod montażu zapewnia, że proces jest przeprowadzany zgodnie z najlepszymi praktykami oraz wymaganiami technicznymi.

Zapewnienie zgodności z projektem i specyfikacją techniczną

Cały proces montażu płytek powinien być zgodny z projektem oraz specyfikacją techniczną. Regularny odbiór i weryfikacja postępu prac pod kątem zgodności z dokumentacją pozwala na uniknięcie odstępstw i zapewnia, że końcowy efekt będzie zgodny z oczekiwaniami.

Kontrola jakości w trakcie prac

Regularne inspekcje na każdym etapie prac

Odbiór jakości prac na każdym etapie jest niezbędny, aby zapewnić wysoką jakość końcowego rezultatu. Regularne inspekcje umożliwiają wykrycie ewentualnych problemów na bieżąco i ich natychmiastową korektę.

Weryfikacja poprawności układania płytek (równomierne fugi, brak szczelin i nierówności)

Podczas układania płytek, szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania fug oraz brak szczelin i nierówności. Odbiór tych elementów jest kluczowy dla uzyskania estetycznego i trwałego wykończenia.

ubytek w płytce

Ocena jakości kleju i jego aplikacji

Kolejnym istotnym elementem jest odbiór jakości używanego kleju oraz sposób jego aplikacji. Klej powinien być równomiernie rozprowadzony, a jego właściwości muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi i specyfikacją projektu.

Kontrola prawidłowości cięcia i dopasowania płytek

Precyzyjne cięcie i dopasowanie płytek to kluczowy aspekt estetyki i funkcjonalności okładzin ceramicznych. Regularny odbiór tych prac pozwala na osiągnięcie perfekcyjnego dopasowania i wysokiej jakości wykończenia.

płytki krzywe

Odbiór końcowy okładzin ceramicznych

Aktualne normy nie regulują szczegółowo zagadnień związanych z oceną jakości wykonania robót okładzinowych i posadzkowych. W związku z tym, w umowach z deweloperem lub wykonawcą robót, zaleca się ustalenie kryteriów oceny jakości tych robót na podstawie warunków technicznych. Przy odbiorze robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować następujące narzędzia:

 • Łata budowlana o długości 1 m i 2 m,
 • Sznurek lub niwelator (do odbioru większych powierzchni),
 • Szczelinomierz lub klin z podziałką.

Przystępując do odbioru robót okładzinowych i posadzkowych, należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z wymaganiami projektu lub umowy. Sprawdzenia tego dokonuje się przez porównanie stanu faktycznego z zapisami umowy lub projektu w zakresie:

 • Parametrów wykorzystanych materiałów i wyrobów (np. rodzaj płytek, odporność na poślizg i ścieralność wykładzin podłogowych, właściwości zaprawy klejącej oraz do spoinowania, w tym ich mrozoodporność oraz reakcja na ogień) na podstawie dostarczonych deklaracji właściwości użytkowych zastosowanych materiałów.
 • Wykonania poszczególnych warstw,
 • Wykończenia, uszczelnienia wpustów kanalizacyjnych, rur c.o., kratek wentylacyjnych itp.,
 • Dylatacji,
 • Styków między płaszczyznami pionowymi i poziomymi,
 • Wykończenia krawędzi (np. w miejscach uskoków posadzki, krawędzi ścian),
 • Projektowanego rysunku ułożenia płytek,
 • Płaskości,
 • Przebiegu linii styku pomiędzy okładzinami lub wykładzinami zgodnie z projektem,
 • Szerokości spoin.

Wymagania szczegółowe dla podłóg

1. Dylatacje:

 • Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu i przechodzić przez okładzinę lub posadzkę.
 • Zaleca się przecięcie płytek w miejscu przejścia dylatacji i zasłonięcie jej systemowymi akcesoriami, takimi jak profile maskujące.

2. Kleje elastyczne:

 • W miejscach występowania dylatacji niekonstrukcyjnych płytki podłogowe powinny być układane za pomocą klejów elastycznych, które kompensują niewielkie deformacje podkładu i zabezpieczają płytki przed pękaniem.

3. Szerokość spoin:

 • Szerokość spoin powinna być dobrana w zależności od wielkości płytek i mieścić się w przedziale wskazanym w karcie technicznej zaprawy do spoinowania.
 • Spoiny powinny być jednakowe na całej powierzchni, chyba że projekt przewiduje inaczej.

4. Linie spoin:

 • Spoiny między płytkami powinny tworzyć linie proste przez całą długość i szerokość pomieszczenia, chyba że projekt przewiduje inaczej.
 • Odchylenie spoin od linii prostej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5. Kontrola wymiarów płytek:

 • Odchyłki wymiarów płytek oraz liczba i wielkość wyszczerbień na ich krawędziach nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w normach.

Wymagania szczegółowe dla ścian

1.    Wygląd powierzchni:

 • Odbiór powierzchni okładzin ścian powinien obejmować kontrolę wizualną pod kątem czystości i braku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy ślady zaprawy do spoinowania.

2.    Pionowość i poziomość:

 • Powierzchnie okładzin ścian powinny być sprawdzone pod kątem pionowości i poziomości, używając łaty budowlanej oraz niwelatora.

3.    Styki i narożniki:

 • Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie przecinania się płaszczyzn oraz narożniki, które powinny być równe i estetycznie wykończone.

4.    Styki z innymi elementami:

 • Sprawdzenie styku okładzin z ościeżnicami i innymi elementami budowlanymi, zapewniając, że są one dokładnie dopasowane i uszczelnione.

Odbiór okładzin ceramicznych z firmą Kedar

Czy planujesz odbiór swojego nowego mieszkania i chcesz mieć pewność, że wszystko jest wykonane perfekcyjnie? Wybierz firmę Kedar, specjalistów w odbiorach mieszkań! Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, oferujemy kompleksowe usługi odbioru płytek ceramicznych, które zapewnią Ci spokój i pewność najwyższej jakości wykończenia.