odbiór posadzek
Posadzka to element, który warto poddać szczegółowej kontroli podczas odbioru mieszkania. Jej wady mogą utrudniać prace wykończeniowe i wpłynąć na podwyższenie kosztów. Posadzka powinna być równa, osuszona, pozbawiona pęknięć, rys, wybrzuszeń, wklęsłości i zabrudzeń. Sprawdźmy dokładność wykonania oraz zgodność z projektem lub prospektem informacyjnym. Pewne wady można zauważyć gołym okiem, do wykrycia innych niezbędne będą proste urządzenia – łata posadzkarska (poziomica) i wilgotnościomierz. Zauważone usterki powinny znaleźć się w protokole odbioru, aby deweloper się do nich ustosunkował i je usunął.

Poziom posadzki – czy istnieje norma techniczna?

Posadzka z założenia powinna trzymać poziom. W praktyce bardzo trudno jednak o idealnie równe podłoże i dopuszcza się niewielkie odstępstwa. Problem stanowi fakt, że nie obowiązuje obecnie żadna norma techniczna określająca maksymalne dopuszczalne odchylenie posadzki od poziomu. Norma przyjęta w latach 60. mówiła o max. 3 mm lub 5 mm na 2 metrach długości, w zależności od rodzaju wylewki – cementowa lub betonowa – ale norma ta została wycofana. Aktualnych wytycznych dostarczają producenci podłóg, którzy twierdzą, że dopuszczalne odchylenie, które nie utrudnia montażu, to 1 – 3 mm na 2 metry długości. Brak formalnych regulacji może jednak w niektórych przypadkach być kłopotliwy i prowadzić do spięć między deweloperem a klientem. Należy pamiętać też, że nie wszędzie nierówności są wadą. Spadek posadzki jest zamierzony i niezbędny pod odpływ liniowy w łazience, na balkonie czy loggi.

Jak sprawdzić, czy posadzka jest równa?

Poziom podłogi sprawdza się, przykładając 2-metrową łatę posadzkarską w kilku różnych miejscach w każdym z pomieszczeń. Miejsca występowania dylatacji oraz narożniki to obszary, w których najczęściej można wykryć znaczące odchylenia. Nierówności wynoszące 5 mm będą znacznie utrudniały położenie warstwy wykończeniowej. Jeśli odchylenia będą zbyt duże, możemy też spotkać się z odmową położenia przez fachowca paneli czy innego wykończenia. Takie nieprawidłowości należy więc zgłosić deweloperowi podczas odbioru. Podobnie powinniśmy interweniować w przypadku zauważenia wybrzuszeń lub wklęsłości. Niektóre rodzaje podłóg, jak panele winylowe, posadzki żywiczne, mogą być kładzione tylko na bardzo gładkie, równe powierzchnie. Dlatego, jeśli zdecydujemy się na warstwę wykończeniową wymagającą bardzo dobrze przygotowanego podłoża, musimy liczyć się z koniecznością wykonania we własnym zakresie wylewki samopoziomującej.

posadzka łata

Grubość wylewki – jak sprawdzić?

Grubość wylewki powinna być podana w projekcie budowlanym lub prospekcie informacyjnym. Przy odbiorze mieszkania od dewelopera nie mamy technicznie możliwości sprawdzenia zgodności parametrów ze stanem faktycznym. Ewentualne odstępstwa wykrywane są dopiero podczas prac wykończeniowych, kiedy pojawia się konieczność skucia części betonu w jakimś z miejsc, np. w łazience. Nieprawidłowości dotyczą z reguły wykonania cieńszej warstwy niż była deklarowana.

Jak zbadać wilgotność posadzki?

Zbyt duża wilgotność wylewki może być przyczyną niszczenia drewnianych podłóg – parkietów i paneli, a także uszkodzeń wiązań płytek podłogowych z wylewką. Tam, gdzie występuje wilgoć, nietrudno też o rozwój grzybów i pleśni. Pomiary wilgotności podłoża wykonuje się za pomocą wilgotnościomierza bezinwazyjnego lub inwazyjnego, wbijając urządzenie na głębokości 3-8 cm wylewki. Wilgotność posadzki betonowej nie powinna być większa niż 2%. Zbyt wysoki poziom wilgotności może wynikać z niewystarczającego czasu, jaki upłynął od wylania podłogi do odbioru mieszkania. Może też mieć poważniejszą przyczynę np. błędy w wykonaniu hydroizolacji.

Łódeczkowanie posadzki

Łódeczkowaniem nazywamy wadę, kiedy na krawędzi podłogi przy ścianie występują zgrubienia. Wbrew pozorom i argumentom niektórych deweloperów, że defekt zostanie zakryty przez panele, problem ten nie jest błahostką. Wznosząca się w górę krawędź to spore utrudnienie pracy dla ekipy remontowej, które może wpłynąć na koszty położenia warstwy wykończeniowej podłogi lub być przyczyną odmowy wykonania prac w tym zakresie.

Pękanie posadzki

Pęknięcia posadzek wykonanych z jastrychu mogą być wynikiem wielu czynników, takich jak niewłaściwe wykonanie, brak odpowiedniej izolacji, czy też naturalne procesy kurczenia się materiału. Istotne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych ocenić rodzaj i przyczynę pęknięć.

Pęknięcia powierzchniowe, które nie przenikają głęboko w strukturę jastrychu, zazwyczaj nie są powodem do zaniepokojenia pod względem strukturalnym, ale mogą wpływać na estetykę powierzchni. W takich przypadkach możliwe jest wypełnienie pęknięć specjalistycznymi masami szpachlowymi, które są dostosowane do typu posadzki.

Jeżeli pęknięcia są głębokie, mogą świadczyć o poważniejszych problemach, takich jak osiadanie podłoża lub błędy konstrukcyjne. W takich przypadkach często stosuje się tzw. „szycie” jastrychu, co oznacza wykonanie serii wzmocnień w postaci zamontowania dodatkowych elementów zbrojeniowych, takich jak siatki czy pręty stalowe, które mają za zadanie zwiększyć integralność strukturalną jastrychu.

Decyzja o szyciu pęknięć w jastrychu powinna być poprzedzona szczegółową diagnozą przyczyn pęknięć, najlepiej wykonaną przez specjalistów z dziedziny budownictwa. Jest to kluczowe, aby zapewnić długotrwałość i bezpieczeństwo posadzki, a także uniknąć dalszych problemów eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia, że pęknięcia są wynikiem błędów wykonawczych, odpowiedzialność za ich naprawę może spoczywać na wykonawcy lub deweloperze.
pęknięcie posadzki

Dylatacje i klawiszowanie posadzki

Szczeliny dylatacyjne wykonywane są w miejscach, gdzie zmienia się szerokość podłogi między pomieszczeniami, np. otwory drzwiowe, a także w miejscu styku podłogi ze ścianą, tzw. dylatacja obwodowa. Wykonanie dylatacji jest niezbędne, aby wylewka nie pękała. Szczeliny dylatacyjne muszą być zaizolowane pianką poliuretanową lub papą. Przy odbiorze mieszkania powinniśmy również sprawdzić, czy w miejscach dylatacji nie ma uskoków. Ich występowanie będzie skutkować klawiszowaniem posadzki, czyli poruszaniem się płyt betonowych w pionie pod wpływem nacisku, np. chodzenia. Ruchom takim towarzyszy dudniący dźwięk.

usterka posadzki

Czy posadzka może pylić?

Pylenie posadzki betonowej to efekt ścierania się jej zewnętrznej warstwy spowodowany  niską odpornością betonu. Wynika ona z nieodpowiedniego dobrania proporcji materiałów przy przygotowywaniu zaprawy lub braku pielęgnacji podłoża po wylaniu. Do wykrycia nieprawidłowości nie potrzeba żadnych narzędzi – pylenie objawia się przy naturalnym użytkowaniu, gdy poruszamy się po posadzce. Na pylącym podłożu pojawiają się problemy z klejeniem podłóg, które tego wymagają. Spojenie może nie być wystarczająco trwałe i warstwa wykończeniowa będzie odchodzić od betonu.

Zabrudzenia na posadzce – czy stanowią wadę?

Posadzka w momencie odbioru technicznego powinna być oczyszczona. Jeśli występują widoczne zabrudzenia po budowie, należy sprawdzić, czy nie będzie problemów z ich usunięciem. Nie powinniśmy akceptować nieusuwalnych i trudnych do usunięcia zabrudzeń m.in. środkami antyadhedyzyjnymi. Plamy tego typu mogą utrudniać klejenie warstwy wykończeniowej, np. płytek podłogowych.

Odbiór posadzek w mieszkaniu „pod klucz”

Odbierając od dewelopera wykończone mieszkanie, mamy z głowy temat kładzenia podłóg i ewentualne problemy, jakie mogą się pojawić. Mimo to warto jednak skontrolować za pomocą poziomicy, czy posadzki są dostatecznie równe. Pozostałe kwestie podlegają głównie ocenie wzrokowej. Przyjrzyjmy się, czy płytki podłogowe zostały we wszystkich miejscach odpowiednio zafugowane, wykończone na krawędziach cokołami oraz czy na powierzchni płytek nie ma uszkodzeń mechanicznych lub nieusuwalnych zabrudzeń. Możemy poddać kontroli również przyczepność płytek, lekko w nie pukając. Jeśli płytka nie została odpowiednio przyklejona, usłyszymy głuchy odgłos. Panele powinny być wykończone listwami przypodłogowymi, a w ich rogach znaleźć się narożniki. Zwróćmy uwagę, czy deski są pozbawione wgnieceń, rys, wybrzuszeń i trudnych do zmycia plam. 

Odbiór podłogi z firmą Kedar

Sporo osób decyduje się na samodzielny odbiór posadzki w mieszkaniu od deweloperskim. Jednak bez znajomości przepisów prawa budowlanego, wiedzy technicznej i jakiegokolwiek doświadczenia przy odbiorach nieruchomości dokładne sprawdzenie podłoża jest bardzo dużym wyzwaniem. Nietrudno o pominięcie istotnych elementów kontrolnych i przeoczenie wad, które nieusunięte spowodują problemy i wzrost kosztów wykończenia. Zlecając odbiór techniczny mieszkania naszym specjalistom, unikniesz tego rodzaju komplikacji. Potrafimy rozróżnić poważne usterki od jedynie drobnych niedociągnięć. Zyskujesz sojusznika w razie wystąpienia sporu z przedstawicielem dewelopera. To my negocjujemy zapisanie w protokole zdawczo-odbiorczym wszystkich wad i usterek, dzięki czemu jako nasz klient zaoszczędzisz nerwy i czas.