drzwi

Odbiór drzwi wejściowych do mieszkania jest kluczowym elementem procesu przekazania nieruchomości, wymagającym szczegółowej uwagi i precyzyjnej weryfikacji. Drzwi wejściowe pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale są przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa i izolacji mieszkania. Podczas odbioru należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów: solidność montażu, jakość użytych materiałów, właściwe uszczelnienie oraz sprawność zamków i zawiasów. Istotne jest także sprawdzenie, czy drzwi spełniają wymagane standardy izolacyjności akustycznej i termicznej. Warto również zwrócić uwagę na estetykę wykończenia oraz zgodność z projektowanym wzorem. Dokładne sprawdzenie tych elementów zapewni nie tylko komfort użytkowania, ale także bezpieczeństwo i długotrwałą wytrzymałość drzwi, będących wizytówką każdego mieszkania.

Co należy sprawdzić odbierając drzwi do mieszkania?

Stan wizualny drzwi i ościeżnicy

Na początku odbioru należy dokładnie sprawdzić, czy drzwi nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych, takich jak wgniecenia, rysy czy ubytki. Jeżeli znalezienie takich uszkodzeń zajmuje dużo czasu, oznacz to że nie są to duże uszkodzenia. W takiej sytuacji zazwyczaj wystarczy niewielka korekta lub retusz.

Pionowość drzwi

Prawidłowe ustawienie drzwi w pionie jest niezbędne dla ich funkcjonalności. Mimo że drzwi mogą obecnie otwierać się bez problemów, istnieje ryzyko, że w przyszłości mogą się wypaczyć, co może prowadzić do konieczności częstych regulacji. Jeśli ościeżnica nie jest ustawiona pod kątem prostym (90 stopni) względem podłogi, może to wzbudzać wątpliwości co do jakości wykonanej pracy.

Funkcjonalność klamek i zamków

Ważne jest, aby sprawdzić, funkcjonalność drzwi. Mechanizm klamki powinien działać płynnie i bez problemu wracać do swojej początkowej pozycji. Należy również zwrócić uwagę na poprawne działanie zapadki – elementu, który chowa się, gdy naciskamy na klamkę, oraz mechanizmu ryglującego, szczególnie w drzwiach zamykanych na klucz. W przypadku drzwi z zamkiem magnetycznym zapadka powinna idealnie wyrównywać się z krawędzią skrzydła drzwi. Jeżeli zapadka samoistnie opada lub wystaje, może to być sygnałem uszkodzenia.
 
Otwórz i zamknij kilkakrotnie skrzydło drzwi, zwracając uwagę, czy nie ociera się ono o podłogę lub elementy ościeżnicy. Taki problem może wskazywać na nieprawidłowy montaż drzwi w pionie lub na konieczność regulacji zawiasów. Jeżeli ościeżnica jest prawidłowo ustawiona, prawdopodobnie problem leży po stronie zawiasów, których regulacją powinien zająć się doświadczony montażysta.
 

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, są wszelkie dźwięki, takie jak skrzypienie czy trzeszczenie.. Jeśli Twoje drzwi wydają niepożądane dźwięki, montażysta powinien nasmarować zawiasy.

Odporność na włamanie drzwi do mieszkań

Deweloper w prospekcie powinien jasno określić jakiej dokładnie klasy są zamontowane drzwi. Określenie drzwi mianem antywłamaniowych jest bardzo szerokim pojęciem. Obecnie klasyfikacja odporności na włamanie opiera się na normie PN-EN 1627:2012, która definiuje klasy RC1, RC2, RC3, RC4, RC5 i RC6. Montaż drzwi o określonej klasie odporności wymaga specjalnych procedur, które są opisane w Krajowej Ocenie Technicznej.  Drzwi klasy RC1 oraz drzwi klasy RC6 są drzwiami antywłamaniowymi, jednak różnica miedzy nimi jest dość znacząca.

Klasy odporności na włamanie różnią się czasem, który jest potrzebny do sforsowania drzwi, oraz rodzajami narzędzi wymaganymi do tego celu. Oto bardziej szczegółowy opis tych klas:

 

  • RC1 N: Podstawowy model drzwi, odporny na uszkodzenia spowodowane bez użycia narzędzi, z wyłączeniem oszklenia.
  • RC1: Bazowa wersja drzwi, wytrzymała na działanie siły fizycznej.
  • RC2 N: Kategoria drzwi, które oferują ochronę przed prostymi narzędziami, nie uwzględniając oszklenia. Minimalny czas oporu wynosi 3 minuty.
  • RC2: Ta sama wersja drzwi co RC2 N, ale z lepszą odpornością oszklenia.
  • RC3: Odporność na użycie narzędzi takich jak łom. Minimalny czas oporu to 5 minut.
  • RC4: Klasa zwiększonej odporności na bardziej złożone narzędzia, w tym łom, siekiera, wiertarka. Minimalny czas oporu to 10 minut.
  • RC5: Wersja drzwi odporna na specjalistyczne narzędzia i elektronarzędzia. Minimalny czas oporu to 15 minut.
  • RC6: Włamanie przy użyciu zaawansowanych elektronarzędzi o wyższej mocy, co wydłuża czas potrzebny na sforsowanie drzwi. Minimalny czas oporu to 20 minut.

Wymagana akustyka drzwi do mieszkań

Należy mieć na uwadze, że drzwi wejściowe do mieszkań w blokach nie powinny posiadać współczynnika izolacyjności akustycznej Rw niższego niż 30 dB.

Termoizolacyjność drzwi zewnętrznych

Zgodnie z aktualnymi przepisami drzwi wejściowe zainstalowane po 1 stycznia 2021 roku muszą charakteryzować się maksymalnym współczynnikiem przenikania ciepła U, który nie przekracza 1,3 W/(m²K).

Odbiór bramy garażowej

brama
Podczas odbioru garażowej bramy, istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na jej rodzaj, kolor, wyposażenie i rozmiary, ale również na prawidłowość jej funkcjonowania. W sytuacji, gdy brama jest wyposażona w system automatyczny, jego testowanie jest kluczowe. Często zdarza się, że podczas odbioru technicznego nie ma dostępu do prądu, co uniemożliwia pełne sprawdzenie automatu. W takim przypadku warto przetestować możliwość awaryjnego odłączenia systemu i otwierania bramy ręcznie. Dla większych modeli bram konieczne może być zamontowanie dodatkowego uchwytu wewnętrznego, aby umożliwić ich otwieranie.
 
Gdy w budynku jest dostęp do prądu i automat jest podłączony, należy kilkakrotnie przetestować jego działanie. Jeśli brama posiada czujnik wykrywający przeszkody, ważne jest sprawdzenie, czy w przypadku wykrycia przeszkody cykl zamykania bramy zostanie odpowiednio przerwany. Jest to istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w tym dzieci.
 

Kluczowe jest również, aby uszczelka bramy dobrze przylegała do podłoża, a także, aby nie było widocznych szczelin pionowych czy między poszczególnymi segmentami bramy. To zapewnia jej prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania.