okna
Tak naprawdę, do przeprowadzenia kontroli stolarki okiennej i drzwiowej wystarczy bystre oko i podstawowa wiedza o tym, co należy sprawdzić. Techniczny odbiór mieszkania to czas na wykrycie wszelkich defektów mechanicznych, które można zauważyć w okresie udostępnionym przez dewelopera. Niestety, wszelkie niezauważone przez nas usterki, takie jak zarysowania, wgniecenia czy inne uszkodzenia, które można wykryć bez specjalistycznego sprzętu i niezgłoszone w protokole odbioru technicznego, stają się problemem Nabywcy. W takim przypadku trudno będzie dochodzić od dewelopera naprawy w późniejszym czasie.
 

Przystępując do odbioru stolarki okiennej, podczas odbioru mieszkania ważne jest aby, stolarka okienna była dobrze umyta. Wykrycie uszkodzeń mechanicznych, a także rys na zabrudzonych oknach może być ciężkie, zanieczyszczenia budowlane mogą przykrywać uszkodzenia mechaniczne stolarki. Odbiór zaczynamy od sprawdzenia wymiarów, usytuowania względem pomieszczeń oraz stronności otwierania. Jeśli wszystko się zgadza, przystępujemy do sprawdzenia zgodności ze standardem deweloperskim – sprawdzenie ilości pakietów szybowych, kolorystyki oraz wyposażenia stolarki okiennej. Kontrolujemy funkcjonowanie klamek i zamków, gładkość działania każdego elementu oraz to, czy nie otwierają się lub zamykają samoczynnie.

Rodzaje stolarki okiennej

Okna można klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak materiał, położenie, konstrukcja, sposób otwierania, kształt, liczba szyb oraz specyficzne właściwości.
 

Pod względem materiał: wyróżniamy trzy główne rodzaje okien: wykonane z drewna, metalu (w tym aluminiowe i stalowe) oraz z tworzywa sztucznego (PVC).
W zależności od lokalizacji: mamy okna elewacyjne (fasadowe), balkonowe (lub tarasowe, umożliwiające wyjście na zewnątrz) oraz dachowe (inaczej okna połaciowe).
Jeśli chodzi o konstrukcję: rozróżniamy okna jednoramowe, krosnowe, ościeżnicowe i skrzynkowe.
Pod względem sposobu otwierania: mamy okna stałe-FIX, rozwieralne, uchylne, rozwieralno-uchylne, przesuwne, obrotowe i wyłazowe.
W kwestii kształtu: okna mogą być prostokątne, kwadratowe, łukowe, trójkątne lub trapezowe. Pod względem liczby szyb, wyróżniamy okna dwuszybowe i trzyszybowe.
Jeśli chodzi o dodatkowe cechy: okna mogą charakteryzować się odpornością na włamanie, klasą odporności ogniowej, izolacyjnością termiczną (przenikalnością cieplną), izolacyjnością akustyczną, odpornością na obciążenie wiatrem, wodoszczelnością, przepuszczalnością powietrza, przepuszczalnością światła, współczynnikiem promieniowania słonecznego i innymi.

Warto mieć na uwadze, że za zgodność realizacji budynku z dokumentacją projektową odpowiedzialny jest kierownik budowy, co potwierdza swoim ostatnim wpisem w Dzienniku Budowy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jeśli podczas odbioru technicznego nie zauważymy żadnych niezgodności z projektem lub rozbieżności względem stanu rzeczywistego, należy pamiętać, że na ewentualne wady ukryte przysługuje pięcioletnia rękojmia.

Samodzielny odbiór stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania

Mimo istnienia rękojmi i gwarancji, nie należy lekceważyć kontroli okien podczas odbioru mieszkania. Proces ten może być dość czasochłonny. Wszystkie defekty i usterki mechaniczne, które zostaną zauważone po przejęciu mieszkania, stają się odpowiedzialnością nabywcy.
 

Kryteria odbioru okien są dokładnie określone w normach oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Dostęp do tych dokumentów może nie być powszechny, czasem dostęp do tych dokumentów wymaga uiszczenia opłaty. W skrócie zalecają one, aby odbiór szyb przeprowadzać z pewnej odległości i w rozproszonym świetle. Do kontroli okien faktycznie przydadzą się kilka prostych narzędzi, takich jak poziomica, miara i ściereczka. Oto co należy sprawdzić i jak to zrobić:

Jak ocenić stan szyb w oknach?

Podczas kontroli okien warto rozpocząć od dokładnego zbadania szyb. Często zdarza się, że deweloperzy nie czyszczą okien przed ich odbiorem, co może utrudniać wykrycie potencjalnych defektów. Chociaż istnieje możliwość poproszenia dewelopera o umycie okien, może to znacznie opóźnić proces przeprowadzki. Dlatego zaleca się samodzielne delikatne przetarcie szyb miękką szmatką, aby sprawdzić, czy nie ma na nich zabrudzeń lub zarysowań. Następnie należy odsunąć się od okna o około dwa metry, co jest szczególnie korzystne w dzień, przy słonecznej pogodzie lub w świetle latarni ulicznych. Wszelkie nieprawidłowe odbicia światła mogą sygnalizować uszkodzenie szyby. Ważne jest jednak, aby pamiętać o normach dotyczących wad szyb – drobne rysy i zadrapania są akceptowalne, biorąc pod uwagę ochronę środowiska i charakter produktu budowlanego, jakim jest okno.

zarysowana szyba

Jak ocenić, czy profile okienne są wolne od zarysowań?

Profil okienny to kluczowa część konstrukcji, która utrzymuje szybę i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu izolacji termicznej okna. Dlatego ważne jest dokładne sprawdzenie stanu całej ramy okiennej. Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne zarysowania, odpryski oraz na prawidłowe zamontowanie uszczelek. W przypadku ram o zróżnicowanych odcieniach kolorów, wykrycie defektów może być trudniejsze. Możliwe jest, że na zgrzewach profili będzie widoczne poszarpanie okleiny. Aby wykryć rysy, najlepiej sprawdzać je w rozproszonym świetle i z pewnej odległości. Należy pamiętać, że zarysowania na profilach mogą powstać już po ich montażu, na przykład w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia okien podczas dalszych prac remontowych prowadzonych przez innych podwykonawców, okna są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas prac budowlanych.

zarysowana rama okienna

Jak sprawdzić działanie okuć okiennych?

W każdym oknie znajduje się okucie obwiedniowe, montowane od wewnętrznej strony ościeżnicy wokół całego skrzydła. Ta konstrukcja gwarantuje odpowiednią szczelność. Skrzydło okienne powinno być równomiernie przylegać do ościeżnicy. Aby zweryfikować, czy okucia funkcjonują poprawnie, należy otworzyć i zamknąć okno, a także obrócić klamkę przy otwartym skrzydle. Skrzydło powinno otwierać się płynnie i bez przeszkód, nie powinno też zacinać się. Jeśli podczas otwierania występuje opór, może to wskazywać na uszkodzenie zasuwnicy, którą w takim przypadku należy wymienić. Warto zauważyć, że klamki w oknach antywłamaniowych mogą obracać się nieco ciężej.
 

Jednakże, należy pamiętać, że jeśli okna nie były odpowiednio chronione podczas dalszych prac wykończeniowych, zwłaszcza tynkarskich, do okuć mogły przedostać się zanieczyszczenia, które mogą zakłócać ich prawidłowe działanie. W takim przypadku okucia należy oczyścić, nasmarować lub w razie potrzeby wymienić.

Jak ocenić prawidłowe ustawienie okna?

Aby sprawdzić, czy okno jest prawidłowo ustawione względem pionu i poziomu, należy użyć poziomicy. Wskazania poziomicy nie muszą być dokładnie w środku, ale powinny mieścić się w granicach linii tolerancji. Dla elementów o długości do 3,0 metrów dopuszczalne jest odchylenie ustawienia okna w pionie i poziomie do 1,5 mm. W przypadku większych elementów niewielkie odchylenia nie wpływają na funkcjonalność okna. Można również sprawdzić, czy rama okienna zachowuje stabilność – nie powinna sama się otwierać ani zamykać. Ważne jest także zwrócenie uwagi na stan osłonek zawiasów – należy upewnić się, że nie są popękane ani pęknięte.

Jak ocenić prawidłowość docisku okna?

Docisk okna ma istotny wpływ na jego termoizolacyjność. Wielu specjalistów rekomenduje dokonywanie regulacji docisku dwa razy do roku. Siłę docisku można prosto sprawdzić za pomocą zwykłej kartki papieru. Wystarczy umieścić kartkę między ramą a skrzydłem okna, a następnie zamknąć okno. Jeżeli kartka papieru wysuwa się bez oporu, wskazuje to na konieczność regulacji docisku skrzydła do ramy. Najlepszym sposobem na sprawdzenie docisku okna jest wykonanie badania termowizyjnego. Takie badanie pozwoli nie tylko na sprawdzenie docisku, ale także poprawności wykonania termoizolacji połączeń stolarki okiennej z elewacją.