kran

Poprawa wyniku świadectwa charakterystyki energetycznej – modernizacja C.W.U. – Ciepłej wody użytkowej

W większości budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej zainstalowano systemy ciepłej wody użytkowej, jednak różnią się one intensywnością i sposobem wykorzystania. Starsze instalacje często borykają się z problemami, takimi jak nieefektywna cyrkulacja czy brak odpowiedniej izolacji cieplnej, co prowadzi do niskiej temperatury wody w punktach poboru. Dodatkowo, gdy ciepła woda jest generowana przez zużyte źródła ciepła, wpływa to negatywnie na jakość działania systemu.
 
Aby polepszyć efektywność energetyczną, zmniejszyć koszty eksploatacji i tym samym poprawić wynik świadectwa charakterystyki energetycznej, konieczne są następujące działania:
  • modernizacja systemu przygotowywania ciepłej wody,
  • poprawa działania układu cyrkulacyjnego,
  • naprawa lub wykonanie izolacji cieplnej oraz instalacja regulatorów ciśnienia wody.

W budynkach wielorodzinnych stosuje się systemy cyrkulacyjne, które wymagają właściwego równoważenia hydraulicznego, aby temperatura wody nigdy nie spadła poniżej 5℃. Modernizacja instalacji powinna również obejmować wprowadzenie nowoczesnej armatury i urządzeń oszczędzających wodę, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia ciepła poprzez ograniczenie przepływu wody lub skrócenie czasu korzystania z baterii. Można tego dokonać poprzez zastosowanie: perlatorów, zamiany baterii dwuchwytowych na jednochwytowe, zostosowanie ogranicznika wypływu, zastosowanie baterii bezdotykowych.

Perlator, to niewielkie urządzenie montowane na końcu kranu, które odgrywa ważną rolę w efektywnej gospodarce wodnej. perlator działa poprzez wprowadzanie powietrza do strumienia wody, co redukuje jej zużycie, zapewnia równomierny i delikatny strumień, oraz pomaga w niewielkim stopniu filtrować wodę. To proste urządzenie przyczynia się do oszczędności wody i energii, jednocześnie podnosząc komfort użytkowania wody w gospodarstwach domowych.

Zamiana baterii dwuchwytowej na jednochwytową w instalacji ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) przynosi kilka korzyści, zarówno praktycznych. Bateria jednochwytowa, pozwala na łatwiejszą regulację temperatury i przepływu wody. Dzięki pojedynczemu uchwytowi, użytkownik może szybko i precyzyjnie ustawić żądaną temperaturę i siłę strumienia, co jest szczególnie wygodne podczas codziennego użytkowania. Baterie te pozwalają na bardziej precyzyjną i stabilną regulację temperatury wody. W przeciwieństwie do baterii dwuchwytowych, gdzie trzeba oddzielnie regulować ciepłą i zimną wodę, jednochwytowe pozwalają na osiągnięcie pożądanej temperatury szybciej i łatwiej. Lepsza kontrola nad temperaturą wody może również przyczynić się do oszczędności energii, ponieważ mniej energii jest marnowanej na niepotrzebne podgrzewanie wody.

Ograniczniki przepływu to urządzenia, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zużyciem wody. Głównym celem ograniczników przepływu jest zmniejszenie ilości wody wypływającej z kranu, prysznica czy innych armatur. Dzięki temu pozwalają one na znaczącą oszczędność wody, co jest nie tylko korzystne dla portfela, ale również dla środowiska.

Baterie bezdotykowe, znane również jako baterie automatyczne lub sensorowe, to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie armatur łazienkowych i kuchennych. Baterie bezdotykowe są wyposażone w czujniki, które aktywują przepływ wody tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przyczynia się do znacznej oszczędności wody. Po zakończeniu użytkowania woda automatycznie się wyłącza, eliminując ryzyko pozostawienia otwartego kranu.

CWU

Modernizacja systemu C.W.U.

W tym artykule poświęconym modernizacji systemów ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) i ich wpływie na poprawę wyniku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, podkreśliliśmy znaczenie kilku kluczowych aspektów. Przede wszystkim, zwróciliśmy  uwagę na modernizację systemów cyrkulacji, co nie tylko zwiększa efektywność energetyczną, ale również poprawia komfort użytkowania ciepłej wody. Następnie, omówiliśmy znaczenie izolacji instalacji jako kluczowego elementu w zmniejszaniu strat ciepła i ograniczaniu zużycia energii. Odpowiednie zarządzanie i modernizacja systemów C.W.U. jest nie tylko korzystne ekonomicznie, ale również przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań, takich jak efektywna cyrkulacja, lepsza izolacja oraz zastosowanie nowych technologii, możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności, co znajduje odzwierciedlenie w poprawie wyników świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Ta kompleksowa modernizacja systemów C.W.U. jest zatem istotnym krokiem w kierunku podnoszenia standardów efektywności energetycznej, zapewniając jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo użytkowania dla mieszkańców.