węzeł_ciepła
Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne często wykorzystują tradycyjne rozwiązania systemów centralnego ogrzewania wodnego. Do tych rozwiązań należą systemy dwururowe z pompami, z rozdzielaniem przewodów na górze lub na dole. Rozdzielanie na górze oznacza, że przewody są prowadzone na poddaszu lub strychu, a rozdzielanie na dole oznacza, że przewody biegną w piwnicy budynku.
 
Kotłownie, które dostarczają ciepło do tych budynków, często używają kotłów żeliwnych lub stalowych zasilanych węglem lub koksem. Charakteryzują się one mocą od kilku do kilkuset kilowatów. Inne podejście to niewielkie ciepłownie o mocy do dwóch megawatów, które mogą dostarczać ciepło budynkom za pomocą mniejszych sieci ciepłowniczych. Takie ciepłownie mogą również korzystać z kotłów parowych, które wytwarzają wysokociśnieniową parę wodną.
 
Warto zwrócić uwagę na lokalne kotłownie, które od kilkudziesięciu lat korzystają z kotłów węglowych lub kotłów opalanych koksem. Te urządzenia mają ograniczoną efektywność energetyczną z powodu swojej przestarzałej konstrukcji oraz wysokiego zużycia paliwa. Wskaźniki EP na świadectwie charakterystyki energetycznej dla takich budynków są bardzo niekorzystne. Niestety, prowadzi to do marnotrawienia paliwa i nadmiernego wytwarzania szkodliwych substancji, które przedostają się do atmosfery. Podobnie jest w przypadku kotłów gazowych lub olejowych, które pracują w lokalnych kotłowniach przez wiele lat, a proste układy regulacyjne nie pozwalają na efektywne wykorzystanie dostarczanego paliwa. Dodatkowym problemem jest dostosowanie mocy kotłów do krótkotrwałego ogrzewania budynków.
 

Jeśli w okolicy budynków znajduje się ciepłownia lub elektrociepłownia zdalaczynna, rozważmy zastąpienie lokalnej kotłowni węzłem cieplnym podłączonym do sieci zdalaczynnej. W trakcie modernizacji systemu grzewczego dla danego budynku powinniśmy kompleksowo wymienić całą instalację, w tym węzeł cieplny lub kotłownię lokalną, sieć przewodów, armaturę oraz pozostałe elementy instalacji. Takie zabiegi wpłyną korzystnie na środowisko oraz znacząco poprawią wynik świadectwa charakterystyki energetycznej danego obiektu.

Dostarczanie ciepła z ciepłowni

Obecne nowoczesne ciepłownie stanowią znaczący krok naprzód w efektywnym i ekologicznym dostarczaniu ciepła oraz energii elektrycznej. Nowoczesne ciepłownie są zaprojektowane, aby maksymalnie wykorzystywać energię z dostarczanego paliwa. Wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak kotły kondensacyjne czy cyrkulacyjne, osiągają wysoką sprawność i minimalizują straty cieplne. Coraz częściej przekształcają swoje źródła paliwowe, przechodząc na bardziej ekologiczne alternatywy, takie jak gaz ziemny, biomasa, geotermia lub odnawialne źródła energii. Dzięki temu zmniejszają emisje CO2 i wpływ na środowisko. Współczesne ciepłownie często są zintegrowane z elektrociepłowniami, co pozwala na równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja). Dzięki temu można lepiej wykorzystać dostarczane paliwo i zapewnić energię elektryczną dla lokalnych społeczności.  Są wyposażone w zaawansowane systemy zarządzania i monitoringu, które pozwalają na dostosowanie mocy produkcyjnej do bieżących potrzeb. To umożliwia bardziej efektywne zarządzanie dostawą ciepła i energii. W miarę jak przemysł staje się coraz bardziej przyjazny dla środowiska, nowoczesne ciepłownie starają się ograniczać emisje zanieczyszczeń poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów oczyszczania spalin oraz kontroli emisji. Stały rozwój technologii pozwala ciepłowniom na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak magazynowanie energii, inteligentne zarządzanie sieciami, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów. Wszystkie te zabiegi mają bardzo korzystny wpływ na wynik świadectwa charakterystyki energetycznej dla wielu budynków.

elektrociepłownia

Modernizacja węzła ciepłowniczego

Nie tylko wytworzenie ciepła z ciepłowni ma wpływ na wynik świadectwa charakterystyki energetycznej. Bardzo ważne jest także optymalne wykorzystanie dostarczonego ciepła przez węzeł ciepłowniczy, który odbiera ciepło z ciepłowni i przekazuje dalej na dany budynek. Modernizacja węzła cieplnego to na ogół: zastąpienie węzłów bezpośrednich na wymiennikowe, wymiana starych wymienników na nowe płytowe, izolacja armatury oraz wprowadzenie nowoczesnej automatyki w węźle cieplnym.

węzeł ciepła

Zmiany instalacji ogrzewania w celu poprawy wyniku świadectwa charakterystyki energetycznej

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania może znacząco wpłynąć na poprawę wyniku świadectwa charakterystyki energetycznej. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów, można zredukować straty cieplne, usprawnić pracę kotłowni oraz dostosować moc grzewczą do bieżących potrzeb. Dzięki temu budynek będzie zużywać mniej energii na ogrzewanie, co przełoży się na niższe rachunki za energię oraz korzyści dla środowiska. Jednym z głównych źródeł strat ciepła w instalacji centralnego ogrzewania są przewody transportujące gorącą wodę. Dodanie odpowiedniej izolacji termicznej wokół tych przewodów pozwala zminimalizować te straty. Izolacja może być w postaci rur izolacyjnych lub ocieplenia przewodów odpowiednimi materiałami izolacyjnymi. Jeśli grzejniki w budynku są przestarzałe lub nieefektywne, warto rozważyć ich wymianę na nowoczesne i bardziej efektywne modele. Nowe grzejniki mogą znacząco poprawić rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach, a dodanie termostatów w pomieszczeniach pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury i ogranicza nadmierne ogrzewanie, co z kolei redukuje straty ciepła. Także kontrola przepływu wody w instalacji może pomóc w zminimalizowaniu strat ciepła. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz balansujących, które pozwalają na optymalne dopasowanie przepływu do bieżących potrzeb. Częsta konserwacja pozwoli wykryć ewentualne usterki i naprawić je na bieżąco. Zmiany te nie tylko pomogą zmniejszyć straty ciepła w istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, ale także przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz poprawy komfortu cieplnego w budynku. Po wprowadzeniu wszystkich usprawnień wynik świadectwa energetycznego znacząco ulegnie poprawie.

termostat