wentylacja

System wentylacji ma na celu wymianę odpowiedniej litości powietrza w celu zapewniania odpowiedniej jakości tego powietrza. Przepływ powietrza w budynku powodowany jest między innymi różnicami ciśnień między budynkiem a otoczeniem zewnętrznym. W zależności od rodzaju wentylacji rozróżniamy wentylację: grawitacyjną(naturalną), mechaniczną oraz hybrydową.

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna jest jednym z najstarszych sposobów zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach. Polega na wykorzystaniu naturalnych sił, takich jak wiatr i różnice ciśnień, do przemieszczania powietrza przez budynek. Ten rodzaj wentylacji nie wymaga użycia wentylatorów ani innych urządzeń mechanicznych.
 
Istnieją dwa główne typy wentylacji naturalnej: wentylacja przez nieszczelności w konstrukcji budynku oraz wentylacja planowa, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowane otwory, takie jak okna, drzwi, przewody wentylacyjne, kominki wentylacyjne oraz nawiewniki i wywiewniki. Wentylacja naturalna może być skuteczna w odpowiednich warunkach klimatycznych i przy odpowiednim projektowaniu budynku, ale może być również nieprzewidywalna, ponieważ zależy od zmieniających się warunków zewnętrznych, takich jak kierunek i siła wiatru czy różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 

Wentylacja naturalna ma także swoje ograniczenia. Jej skuteczność może być nierówna i zależna od warunków zewnętrznych, które nie zawsze są przewidywalne. W niektórych przypadkach może to prowadzić do niewystarczającej wymiany powietrza, co z kolei może powodować problemy z wilgocią, pleśnią oraz gromadzeniem się zanieczyszczeń wewnętrznych. W nowoczesnych budynkach o wysokiej szczelności często stosuje się wentylację mechaniczną lub hybrydową, która łączy elementy naturalne z mechanicznymi, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza wewnątrz.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna natomiast to system wymiany powietrza w budynku, który wykorzystuje wentylatory i inne urządzenia mechaniczne do kontrolowanego doprowadzania świeżego powietrza do środka oraz usuwania zużytego powietrza na zewnątrz. Jest to metoda bardziej kontrolowana niż wentylacja naturalna i może być zastosowana w różnych warunkach klimatycznych oraz niezależnie od warunków zewnętrznych.
 
Systemy wentylacji mechanicznej mogą być proste, takie jak wywietrzniki okienne, lub skomplikowane, obejmujące centralne jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które efektywnie rozprowadzają powietrze po całym budynku. Wentylacja mechaniczna zapewnia stały przepływ powietrza, co jest szczególnie ważne w budynkach dobrze izolowanych, gdzie przepływ powietrza przez nieszczelności w konstrukcji jest ograniczony.
 

Dobrze zaprojektowany i prawidłowo zainstalowany system wentylacji mechanicznej jest kluczowy dla utrzymania zdrowego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń, eliminując problemy z wilgocią, pleśnią i zanieczyszczeniami, które mogą wystąpić przy niewystarczającej wymianie powietrza. Jest to szczególnie ważne w miejscach o wysokim obciążeniu czynnikami zanieczyszczającymi, takich jak kuchnie, łazienki czy pomieszczenia przemysłowe.

Do prawidłowego działania wentylacji mechanicznej niezbędne jest doprowadzenie odpowiedniej litości powietrza, zazwyczaj jest ono dostarczane przez nawiewniki. Nawietrzaki okienne, znane również jako nawiewniki, to urządzenia stosowane w ramach wentylacji mechanicznej lub hybrydowej, które umożliwiają kontrolowane doprowadzanie świeżego powietrza do wnętrza budynku. Są one montowane w ramach okiennych lub na ścianie, często nad oknem, i pozwalają na stały dopływ powietrza bez konieczności otwierania okien, co jest szczególnie przydatne w zimnych lub hałaśliwych środowiskach.
 

Nawietrzaki okienne są zaprojektowane tak, aby minimalizować straty ciepła i zapobiegać nadmiernemu chłodzeniu pomieszczeń. Niektóre modele są wyposażone w regulację przepływu, pozwalającą na dostosowanie ilości wpuszczanego powietrza w zależności od potrzeb i warunków zewnętrznych. Mogą też zawierać filtry, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń przed jego wejściem do pomieszczenia.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa to zaawansowany system wentylacji, który łączy zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej, dostosowując się do zmiennych warunków wewnętrznych i zewnętrznych, aby zapewnić optymalną jakość powietrza wewnętrznego oraz komfort termiczny. System ten używa naturalnych sił napędowych, takich jak wiatr i różnice ciśnień, a kiedy te są niewystarczające – uruchamia komponenty mechaniczne, takie jak wentylatory.

Bardzo duże straty energii ze względu na wentylację?

Wszystkie wyżej wymienione instalacje wentylacji, generują bardzo duże straty ciepła. Widać to doskonale na wynikach świadectw charakterystyki energetycznej. Nawet bardzo dobrze ocieplony budynek nie jest wystarczająco energetyczny właśnie ze względu na wentylację.

Jak poprawić usprawnić system wentylacji? Ograniczyć koszty ogrzewania i poprawić wynik świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obecnie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem instalacji wentylacji jest wentylacja nawiewno-wywiewana z odzyskiem ciepła. Rekuperacją, to system wentylacyjny, który jednocześnie dostarcza świeże powietrze do wnętrza budynku i usuwa z niego powietrze zużyte, a przy tym odzyskuje ciepło z wywiewanego powietrza, by ogrzać powietrze nawiewane. Dzięki temu znacząco zwiększa się efektywność energetyczna budynku.
 
System składa się z dwóch przewodów powietrznych – nawiewnego i wywiewnego. Powietrze zewnętrzne jest pobierane przez system filtracji, następnie ogrzewane przez wymiennik ciepła i doprowadzane do wnętrza budynku. Równocześnie, zużyte powietrze z wnętrza jest wywiewane na zewnątrz, przechodząc przez ten sam wymiennik ciepła, gdzie oddaje swoje ciepło powietrzu nawiewanemu.
 
Wymienniki ciepła w rekuperatorach są projektowane tak, aby były jak najbardziej efektywne, osiągając odzysk ciepła na poziomie nawet 70-95%. Dzięki temu zimne powietrze zewnętrzne jest ogrzewane, zanim wejdzie do budynku, co znacząco obniża koszty ogrzewania.
 

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła jest szczególnie korzystna w budynkach o wysokiej szczelności, gdzie tradycyjne metody wentylacji nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza. Jest ona idealna dla nowoczesnych budownictw, które kładą duży nacisk na oszczędność energii oraz dla budynków pasywnych i energooszczędnych.