podpisanie umowy

Jeśli dopiero rozważasz zakup mieszkania lub już dokonałeś zakupu, warto sprawdzić, jaki lokal wybrałeś. Wybór mieszkania zwykle wymaga kompromisu między lokalizacją, układem pomieszczeń a ceną. Jednak w dniu odbioru, ważne jest, aby upewnić się, czy mieszkanie jest zgodne z rzutem oraz czy wykończenie i wyposażenie spełnia standard deweloperski.

Rozumienie rysunku budowlanego i wyobrażenie sobie przestrzeni może być trudne, zwłaszcza kiedy stoisz w gotowym mieszkaniu. Jednak znajomość standardów deweloperskich może ułatwić porównanie kilku mieszkań oraz ich cen. Standard deweloperski określa, co znajdzie się w mieszkaniu, jakie będą kolorystyka i materiały użyte do wykończenia, czy np. ściany będą szpachlowane gładzią.

Deweloperzy powinni opisać standardy bardzo szczegółowo, dzięki czemu wiesz, jakie będą szczegóły wykończenia, np. czy okna będą drewniane czy plastikowe. Deweloperzy powinni także określić np. o brak zamontowanych gniazd i włączników światła, lub o nie rozprowadzonej do przyborów wodzie i kanalizacji, co dziś staje się standardem. Brak takiej informacji może doprowadzić do nieoczekiwanych kosztów dodatkowej pracy ekipy remontowej.

Coś o umowie rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna to umowa, którą podpisuje się z deweloperem w momencie, gdy jesteśmy zainteresowani zakupem mieszkania lub domu w jego inwestycji, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi do podpisania umowy przedwstępnej. Głównie ze względu na możliwość finansowania, po podpisaniu umowy rezerwacyjnej możemy wystąpić o do banku o kredyt.

Umowa rezerwacyjna stanowi potwierdzenie naszej woli zakupu konkretnego lokalu oraz zobowiązuje dewelopera do zarezerwowania go dla nas na określony czas. W zamian za to, zazwyczaj płacimy niewielką kwotę, która stanowi zabezpieczenie rezerwacji. Kwotę tą możemy uiścić w formie zaliczki lub zadatku.

W umowie rezerwacyjnej powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące rezerwowanego lokalu, takie jak jego numer, powierzchnia, cena, termin oddania do użytku oraz informacje o nas jako przyszłych nabywcach.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej dokładnie zapoznać się z jej treścią i upewnić się, że zawiera ona wszystkie ważne informacje i zapisy. Przedpłata dokonana w ramach umowy rezerwacyjnej powinna być rozliczona przy podpisaniu umowy przedwstępnej lub dedykowanym rozliczeniu.

Umowa Deweloperska.

Po otrzymaniu kredytu na zakup mieszkania, czas na podpisanie umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem. Jednak ważne jest, aby umowa nie zawierała klauzul niedozwolonych, ponieważ po uruchomieniu kredytu nikt już nie rezygnuje z zakupionego mieszkania.

Klauzule niedozwolone to niedozwolone zapisy w umowach między nabywcą, a sprzedawcą, niekorzystne postanowienia dla klienta. Dlatego dokładne przeanalizowanie umowy jest konieczne, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Aby upewnić się, że umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera niedozwolonych zapisów, należy sprawdzić jej zgodność z ustawą deweloperską, która określa co powinna zawierać umowa deweloperska oraz jak mają brzmieć jej zapisy. Ponadto, lista niedozwolonych klauzul znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli umowa zawiera zapisy niekorzystne dla klienta, warto powiadomić o tym UOKiK i odstąpić od jej podpisania. Dzięki temu unikniemy problemów z wybranym deweloperem w przyszłości.