przegląd nieruchomości

Kupując dom, mieszkanie czy też lokal użytkowy, należy poznać nie tylko ich stan techniczny. Sprawdzenie stanu prawnego, czyli zebranie informacji o nieruchomości, które umożliwią ocenę ryzyka związanego z jej zakupem, to czynność niezbędna przed podpisaniem aktu notarialnego. Może uchronić nabywcę przed poważnymi problemami w przyszłości wynikającymi m.in. z zadłużenia nieruchomości czy zameldowania w niej obcej osoby. Aby zweryfikować stan prawny, należy sięgnąć po kilka dokumentów.

Księga wieczysta

Dokumentem mówiącym najwięcej o stanie prawnym nieruchomości jest księga wieczysta. Rejestr ksiąg wieczystych znajduje się we właściwym sądzie rejonowym, a także jest dostępny online. Aby samodzielnie przez internet zweryfikować zapisy w księdze, wystarczy uzyskać od właściciela jej numer. Jakie informacje zdobędziemy zaglądając w dokument? Dowiemy się m.in. czy sprzedający faktycznie jest właścicielem zbywanej nieruchomości, czy dla nieruchomości została ustanowiona służebność, czy jest ona obciążona hipoteką. W przypadku gdy znajdziemy zapis o ciążącej hipotece, musimy sprawdzić, czy dług został już spłacony, i wykreślić hipotekę z księgi. Jest to procedura wymagająca formalności i zajmująca nieraz naprawdę sporo czasu. Uczestniczy w niej wierzyciel hipoteczny (najczęściej jest nim bank) i dłużnik.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warto zrobić rozeznanie, czy teren, na którym znajduje się nieruchomość, jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Informację tę zweryfikować można na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Sprawdzenie, co zostało zawarte w planie, to szczególnie ważny krok w przypadku zakupu działki pod budowę nowej inwestycji. Okazać się może, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje określony rodzaj, wielkość i wygląd obiektów, które można wybudować na danym terenie. Kupując gotową nieruchomość, będziemy natomiast wiedzieć, czy przed naszymi oknami nie powstanie w niedalekiej przyszłości ograniczający dostęp światła słonecznego wieżowiec albo hałaśliwa droga szybkiego ruchu.

Zaświadczenia przekazane przez właściciela

Sprzedający powinien uzyskać i przekazać nam zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu lub domu. Dobrą praktyką jest też poproszenie właściciela o zaświadczenie ze spółdzielni lub od zarządcy budynku, że nie ma on zaległości czynszowych. Jeśli jako nowi nabywcy tego nie zrobimy, musimy liczyć się z ewentualnym przejęciem długów.

Zakup nieruchomości to duża inwestycja na lata. Działania pochopne i nierozważne nie powinny mieć w związku z tym prawa bytu. Zanim złożymy własny podpis pod aktem notarialnym, weryfikujmy dokładnie stan prawny nieruchomości, aby wraz z czterema ścianami nie zakupić kłopotów. Skorzystaj z naszych usług odbiorów technicznych. Sprawdzimy dokładnie stan prawny nieruchomości, która planujesz zakupić.