elewacja_budynku

Termoizolacja przegród zewnętrznych ma gwarantować komfort cieplny użytkownikom budynku i ograniczyć koszty ogrzewania. Unikając strat ciepła, zmniejszamy również emisję zanieczyszczeń do środowiska, a więc żyjemy w sposób ekologiczny. Przegrody, które można wyizolować, to ściany zewnętrzne, dach, podłogi przy gruncie, strop nad piwnicą, okna i drzwi zewnętrzne.

Termoizolacja ścian zewnętrznych

Aby zminimalizować straty energii, ściany zewnętrzne powinny cechować się jak najniższym współczynnikiem przenikania ciepła U. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami nie powinien on być wyższy niż 0,20 W/(m2.K). W starych budynkach limit ten często jest znacznie przekroczony, dlatego audytorzy sporządzający świadectwa energetyczne rekomendują termoizolację ścian. Termoizolację w zdecydowanej większości przypadków wykonuje się od strony zewnętrznej.

Ocieplanie od zewnątrz

Warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej powinna mieć grubość 16 – 20 cm. Ściany okłada się warstwą izolacyjną na całej powierzchni. Przyklejana ona jest lub mocowana do ściany kołkami, a na niej należy umieścić siatkę zbrojoną i wykonać warstwę fakturową. Ta metoda ocieplania określana jest mianem „lekkiej mokrej” lub inaczej metodą ETICS. Może być stosowana tylko przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie ścian od wewnętrznej strony jest mniej efektywne, a sam proces bardziej uciążliwy dla mieszkańców i użytkowników budynku. Wykonuje się je bardzo rzadko, gdy brakuje innej możliwości poprawy izolacji budynku. Dotyczy to zwykle sytuacji, gdy ściana usytuowana jest na granicy działek do różnych właścicieli lub gdy ze względu na zabytkowy charakter budynku (np. kamienicy) zmiany elewacji są niedopuszczalne. Do ocieplania można wybrać płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, płyty PIR lub bloczki z betonu komórkowego.

Termoizolacja dachu

Dach jest najbardziej strategiczną przegrodą zewnętrzną. Budynek traci przez dach – podobnie jak człowiek przez głowę – największe ilości ciepła. Dlatego jak my potrzebujemy czapki w mroźne dni, tak dach potrzebuje solidnej warstwy izolacyjnej. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu to zgodnie z aktualnymi zaleceniami maksymalnie 0,15 W/(m2.K). Grubość warstwy izolacyjnej ze styropianu lub wełny mineralnej powinna wynosić 20 – 30 cm. Sposób wykonania termoizolacji zależy od rodzaju dachu i zagospodarowania przestrzeni, która znajduje się nad ostatnim piętrem.

Dach skośny

Gdy dom ma poddasze użytkowe ogrzewane, ociepla się połać dachową, umieszczając warstwę izolacyjną – najczęściej z wełny mineralnej – między krokwiami oraz pod nimi. W przypadku poddasza nieogrzewanego warstwę należy ułożyć na podłodze. Gdy nie użytkujemy poddasza, rodzaj materiału izolacyjnego nie odgrywa znaczącej roli – mogą nim być maty, płyty, filce.

Stropodach

Stropodachy to dachy płaskie, czyli charakteryzujące się nieznacznym spadkiem. Wyróżnia się stropodachy pełne, gdzie warstwy dachu przylegają do siebie, i stropodachy wentylowane. Do ocieplania stropodachów pełnych używa się płyt styropianowych pokrytych z jednej strony papą. Gdy obecne pokrycie jest w dobrym stanie, najlepszym rozwiązaniem jest położenie nowej warstwy izolacyjnej bezpośrednio na nim.

Stropodachy wentylowane posiadają między stropem a płytą dachową pustą przestrzeń wypełnioną powietrzem. Termoizolacja tego typu dachów polega na wdmuchiwaniu przez otwory wentylacyjne w wolną przestrzeń wełny mineralnej, wełny szklanej albo pianki poliuretanowej.

Termoizolacja podłogi przy gruncie i stropu nad piwnicą

Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie powinien mieścić się w granicy 0,3 W/(m2.K). Materiałem izolacyjnym najczęściej wybieranym do podłóg są twarde płyty styropianowe lub wełna mineralna. Warstwa izolacyjna musi mieć minimalną grubość 10 cm i układana jest na betonie. Zanim przystąpimy do rozkładania styropianu bądź wełny, beton należy pokryć izolacją przeciwwilgociową – folią PCV lub papą. Folię umieszcza się również na ułożoną już warstwę termoizolacyjną, a przed położeniem posadzki całość zalewa wylewką. Strop nad piwnicą należy ocieplić warstwą izolacyjną przyklejaną lub podwieszaną od strony piwnicy. Izolację można pokryć np. tynkiem lub folią aluminiową. Często pod sufitem w piwnicach biegną rury z instalacji, które utrudniają położenie płyt izolacyjnych. Równomierne ocieplenie w takich przypadkach wykonuje się metodą natryskową, wykorzystując piankę poliuretanową.

Wymiana okien

W przypadku starych i nieszczelnych okien rozwiązaniem, które najskuteczniej będzie zapobiegać ucieczce ciepła na zewnątrz, jest ich wymiana. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw, zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi, wynosi  0.9W/(M2.K). Wysoki poziom izolacyjności, spełniający nowe standardy, wykazują okna dwu i trzyszybowe wypełnione suchym powietrzem lub posiadające wkładki termoizolacyjne. Okna tego typu mogą być zarówno drewniane, aluminiowe, jak i wykonane z tworzywa PVC.