budowa inżynier

Inżynierowie budownictwa zajmują się najczęściej tworzeniem projektów budowlanych bądź pracują na stanowisku kierownika budowy. Inżynier budownictwa musi nie tylko ukończyć studia, na których zdobędzie wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania swojego zawodu. Potrzebne są również umiejętności powszechnie niekojarzone z tą profesją. Jakie predyspozycje musi posiadać inżynier budownictwa i dlaczego okazują się one potrzebne przy projektowaniu i kierowaniu pracami budowlanymi?

Rzetelne i sprawne przekazywanie informacji

Inżynier budownictwa pracujący na stanowisku kierownika budowy zarządza całym procesem budowlanym. Kontaktuje się z inwestorem, projektantem, pracownikami wykonującymi roboty, inspektorem nadzoru inwestorskiego, geodetą. Do realizacji większych inwestycji zaangażowanych jest kilka firm, które ze sobą współpracują, co czyni komunikację bardziej skomplikowaną. Inżynierowi budownictwa niezbędna jest więc umiejętność rzetelnego i sprawnego komunikowania się z innymi uczestnikami procesu budowlanego oraz z drugiej strony – dopilnowania, aby wszystkie istotne informacje do niego docierały. Zachowanie odpowiedniego poziomu wymiany informacji umożliwi wprowadzenie ewentualnych zmian, uniknięcie błędów, przestojów i opóźnień w wykonywaniu prac.

Szeroka wiedza i umiejętność współpracy

W planie studiów na kierunku budownictwo nie bez powodu znajdują się takie przedmioty jak  architektura, geodezja czy geologia inżynierska. Inżynier budownictwa musi posiadać rozległą wiedzę, aby współpracować z innymi uczestnikami procesu budowlanego: architektem, geodetą czy instalatorami sieci. To inwestor jako zleceniodawca prac chce pozostać zwykle decyzyjnym w temacie przebiegu i kształtu budowy. Dlatego ważna jest umiejętność pójścia na ustępstwa czy wypracowywania kompromisu w tych przypadkach, gdzie to możliwe. Jeśli  inżynier budownictwa wie, że wizja inwestora błędna, niemożliwa do realizacji, powinien umieć jasno i zrozumiałe argumentować swoje racje.

Bieżące śledzenie zmian w przepisach

Przepisy prawa, nie tylko budowlanego, ulegają dość szybkim zmianom, za którymi trudno nadążyć. Wiele z tych zmian wynika z pochylania się przez ustawodawców nad kwestiami ekologicznymi przy planowaniu budowy. Inżynier budownictwa musi na bieżąco zapoznawać się z aktualizacjami przepisów. Zmiany przepisów mogą nieraz wymuszać modyfikację projektu w trakcie realizacji inwestycji, a przeoczenie nowelizacji może mieć negatywne konsekwencje, generując m. in. ogromne straty finansowe. Powrót inżyniera do pracy zawodowej po przerwie również będzie wiązał się z koniecznością gruntownego uzupełnienia wiedzy o nowe regulacje.

Skorzystanie z usług inżyniera budownictwa

Profesjonalne usługi inżyniera budownictwa są kluczowe na każdym etapie inwestycji budowlanej – od odbiorów technicznych mieszkań, przez kierowanie budową, aż po nadzór budowlany. Podczas odbioru mieszkania inżynier musi dokładnie sprawdzić, czy wszystkie prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem, normami budowlanymi oraz standardami jakości. Podczas realizacji inwestycji takich odbiorów dokonuje kierownik budowy.