dom energooszczędny

7 października 2022 r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane, której przepisy wejdą w życie 28 kwietnia 2023 r. Od tego dnia świadectwo energetyczne będzie wymagane nie tylko od właścicieli domów i zarządców budynków wielorodzinnych, które zostały wzniesione po 2009 r. (jak miało to miejsce dotychczas), ale również tych starszych.

Czym jest świadectwo energetyczne? Dlaczego wprowadzany jest obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego?  Na kim dokładnie spoczywa obowiązek posiadania tego dokumentu? Kto może wydać świadectwo energetyczne i ile trzeba będzie za nie zapłacić? Jeśli tego nie wiesz, przeczytaj nasz artykuł.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne, a konkretnie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, to dokument, który określa, jaka ilość energii jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych przy użytkowaniu danej nieruchomości. Sporządzane jest na podstawie oceny energetycznej budynku. Pod uwagę brane są dane na temat ilości energii potrzebnej do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji, a w przypadku niemieszkalnych budynków – także oświetlenia.

Świadectwo energetyczne ma pozwolić na dokładniejsze oszacowanie kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w związku z użytkowaniem nieruchomości. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wprowadzenie obowiązku sporządzania tego dokumentu ma na celu: „promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach”.

Świadectwo energetyczne – od kiedy i dla kogo niezbędne?

Dotychczas świadectwa energetyczne musieli posiadać właściciele domów jednorodzinnych oraz deweloperzy budynków, które powstały po 2009 roku. Dokument ten należało złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony na właścicieli i zarządców starszych nieruchomości.

Sprzedaż lub najem mieszkania a świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek przedstawiania świadectwa energetycznego przez właścicieli mieszkań, którzy sprzedają lub wynajmują swój lokal. Dokument trzeba będzie  przekazać nabywcy przy podpisywaniu aktu notarialnego zbycia prawa do lokalu, a w przypadku wynajmu – podczas zawierania umowy najmu. Obowiązek dotyczy wyłącznie umów najmu, które będą zawierane po wejściu w życie nowych przepisów. Informację na temat posiadania świadectwa energetycznego należy ponadto zawrzeć już w ofercie sprzedaży lub najmu.

Jak długo ważne  jest świadectwo energetyczne i kto może je wydać?

Świadectwo energetyczne wydawane jest na 10 lat. Ponadto jeśli w budynku zostaną wykonane prace mające wpływ na zużycie energii – termomodernizacja, wymiana okien, zmiana źródła ciepła, należy sporządzić nowy dokument. Świadectwa wystawione przed 28 kwietnia zachowują natomiast swoją ważność.  Świadectwo charakterystyki energetycznej może wydać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Wykaz firm posiadających uprawnienia do sporządzenia dokumentu, znajdziemy w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, który jest ogólnodostępny.

Jaki jest koszt świadectwa energetycznego?

Koszt wydania świadectwa energetycznego jest zależny od lokalizacji, a także od wielkości nieruchomości, dla której dokument jest sporządzany. Wynosi od kilkuset do 1000 zł. Ze względu na inflację oraz samo rozszerzenie na mocy ustawy obowiązku posiadania świadectwa na kolejne nieruchomości, ceny mogą być jednak wyższe niż w poprzednich latach.

Co grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Osoba, która jest zobligowana do posiadania świadectwa energetycznego, a nie wywiązuje się z tego obowiązku, może zostać ukarana grzywną. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie i może sięgać do 5 tys. zł. Skontaktuj się z Nami, sporządzimy świadectwo charakterystyki energetycznej Twojego mieszkania.

Potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej? Skontaktuj się z Nami.