rozdzielacz CO

Wraz z nadchodzącą jesienią, gdy  zwracamy szczególną uwagę na stan i funkcjonowanie instalacji grzewczej w naszych domach. Stajemy przed potrzebą dokładnego zrozumienia, jak działa nasze ogrzewanie, jak skutecznie je obsługiwać oraz jak osiągnąć maksymalną wydajność. W obliczu zbliżających się chłodniejszych miesięcy, sprawdzanie i ewentualne konserwowanie systemu grzewczego staje się priorytetem. Analiza parametrów technicznych, takich jak sprawność urządzeń, stan rur i kaloryferów, może pomóc w uniknięciu ewentualnych problemów w trakcie najzimniejszych dni. Zrozumienie zasad działania termostatów, zaworów czy innych elementów systemu grzewczego umożliwia świadome korzystanie z instalacji, co z kolei może przynieść oszczędności energetyczne. Warto również zadbać o regularne czyszczenie i konserwację urządzeń grzewczych, aby zapewnić im optymalne działanie przez cały sezon. Właściwe przygotowanie instalacji grzewczej do intensywnego użytkowania może przyczynić się nie tylko do komfortu mieszkania, ale także do zminimalizowania ryzyka awarii w najbardziej nieodpowiednich momentach.

Jak przebiega sprawdzanie instalacji grzewczej podczas odbioru mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego ?

Istotnym elementem podczas odbioru technicznego mieszkania jest znajomość dokumentacji projektowej oraz „standardu deweloperskiego”. Dokumentacja projektowa powinna zawierać dokładny opis oraz wymagane rynki techniczne oraz projektowe dotyczące instalacji grzewczych wraz z całościowym projektem architektoniczno-budowlanym, zaś standard robót wykończeniowych przedstawia w dokładniejszy sposób w jakim zakresie zostało wykończone mieszkanie. Odbierając mieszkanie  warto wiedzieć co jest źródłem ciepła oraz jakiego rodzaju ogrzewanie i systemy są zaproponowane w naszym lokalu. Możliwych rozwiązań jest całkiem sporo: ciepło systemowe: sieciowe lub miejskie, kotłownie, kotły gazowe indywidualne, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła i inne alternatywne źródła ciepła. W blokach mieszkalnych oprócz tradycyjnego centralnego ogrzewania opartego o piony i cyrkulację coraz częściej spotykamy systemy grzewcze takie jak węzły cieplne.
 
Po ustaleniu rodzaju zastosowanego źródła ciepła w mieszkaniu, kolejny etap kontroli hydraulicznej instalacji grzewczej przebiega w dużej mierze analogicznie. Pierwszym elementem, na który zwracamy uwagę, jest skrzynka rozdzielcza. Może być ona osadzona na dwa sposoby: podtynkowo lub natynkowo. W zależności od rodzaju zastosowanego ogrzewania, takiego jak grzejnikowe, podłogowe czy mieszane (grzejnikowe z podłogowym), skrzynki rozdzielcze różnią się konstrukcją oraz towarzyszącym osprzętem. W trakcie sprawdzania skrzynki rozdzielczej badamy, czy występują ewentualne wycieki na połączeniach, oraz czy rozdzielacz pętli grzewczych, w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, jest jednoznacznie opisany, z wyraźnym wskazaniem poszczególnych pętli ogrzewania.
 

Po przeprowadzeniu kontroli skrzynki rozdzielczej przechodzimy do weryfikacji ilości, rozmieszczenia oraz gabarytów i mocy grzejników zgodnie z dokumentacją projektową. Za pomocą miary sprawdzamy każdy z wymiarów grzejników. Należy zaznaczyć, że pełnej dokumentacji projektowej zazwyczaj Nabywca nie otrzymuje automatycznie i należy wcześniej poprosić o nią dewelopera przed przystąpieniem do odbioru. Niestety, dokumentacja nie zawsze jest kompleksowo przygotowana pod kątem potencjalnych kolizji instalacyjnych. Koniecznie należy sprawdzić, czy przy danym grzejniku nie zostało wykonane gniazdo instalacji elektrycznej, oraz czy grzejnik łazienkowy nie został zamontowany np. pod kratką wentylacyjną. Wszelkie kolizje w dokumentacji projektowej powinny być wykrywane już na etapie budowy i od razu skorygowane.

Poprawne umieszczenie, dokładne sprawdzenie podejść

Większość obecnie instalowanych grzejników płytowych oraz grzejników drabinkowych w łazienkach, w ramach nowych inwestycji deweloperskich, powinna być montowana w sposób pionowy lub poziomy. Przy sprawdzaniu odchyleń zamontowania grzejników warto użyć poziomicy. Między ścianą a grzejnikami powinny być umieszczone co najmniej dwie śruby dystansowe, a sam grzejnik powinien być zamocowany w sposób nieruchomy i stabilny. Należy pamiętać o zalecanych minimalnych odległościach między grzejnikami a posadzką oraz parapetami (10-12 cm), co umożliwia właściwą cyrkulację powietrza przez grzejniki. Pamiętajmy również odległości bocznych krawędzi grzejników od ścian, minimalna odległość powinna wynosić co najmniej 2,5 cm. W przypadku grzejników płytowych, zazwyczaj z jednej strony posiadają one odpowietrzniki, które można obsłużyć bez konieczności demontażu, natomiast z drugiej strony wyposażone są w głowice termoregulacyjne. Jeśli deweloper nie zainstalował ich samodzielnie, to przynajmniej powinien zapewnić wystarczającą ilość miejsca od ściany, aby można było zamontować regulatory termiczne bez konieczności demontażu grzejników lub wykonania innych przeróbek.
 

Następnym etapem kontroli instalacji centralnego ogrzewania jest sprawdzenie, czy podejścia pod grzejniki są szczelne, oraz weryfikacja, czy tynki w okolicach podejść zostały właściwie wykonane. Sposób, w jaki prowadzone są podłączenia (od dołu czy z boku), ściśle zależy od rodzaju materiału i konstrukcji ściany, na której dany grzejnik jest zamontowany. W przypadku ściany żelbetowej, ze względu na niemożliwość montażu instalacji w ścianę, podejście do grzejnika jest zazwyczaj realizowane od dołu. Jednakże, wiąże się to z pewnymi trudnościami w ułożeniu podłogi. Takie informacje często nie są uwzględnione w standardowych specyfikacjach. Prowadzenie instalacji natynkowo do podłączenia grzejnika w łazience jest niedopuszczalne.

Sprzęt, zanieczyszczenia i uszkodzenia fizyczne

Grzejniki podobnie jak okna przed odbiorem technicznym, powinni być odpowiednie wyczyszczone. Wszystkie zabezpieczenia i fabryczne folie powinny zostać usunięte z grzejników. Ocena stanu grzejników pod względem zabrudzeń, rys, wgnieceń, uszkodzeń powłoki malarskiej i innych defektów mechanicznych jest niemożliwa przez folię i kartony. Nawet jeśli takie wady rzadko występują, zdarza się niewłaściwy montaż osłon maskujących czy braki w wyposażeniu grzejników, na przykład brak plastikowych zaślepek korków. Warto pamiętać, że po przejęciu mieszkania wszelkie wady dotyczące uszkodzeń grzejników, drzwi, okien itp. przechodzą na nabywcę, a bez zgłoszenia ich do protokołu może być trudno uzyskać naprawę tych usterek ze strony dewelopera.

grzejnik

Efektywność działania, użytkowanie –  odpowietrzenie systemu

Po zakończeniu prac instalacyjnych przeprowadza się testy szczelności, a instalacja jest napełniana wodą. Za ten proces odpowiada wykonawca instalacji oraz deweloper. Skuteczność samej instalacji i jej działanie można ocenić dopiero po uruchomieniu systemu grzewczego. Bez aktywnego ogrzewania nie jest możliwe zweryfikowanie, czy grzejniki równomiernie rozgrzewają całą powierzchnię i czy nie występuje zjawisko zapowietrzenia.
 

W przypadku funkcjonującego systemu grzewczego możemy ocenić efektywność działania instalacji centralnego ogrzewania w grzejnikach za pomocą pirometru lub kamery termowizyjnej. Aby sprawdzić poprawność rozmieszczenia pętli ogrzewania podłogowego i jednolitość ogrzewania podłogowego, jedyną skuteczną metodą będzie użycie kamery termowizyjnej.

Wykończenie mieszkania – demontaż grzejników

Podczas etapu wykańczania mieszkania, gdy przystępujemy do prac takich jak wykonywanie gładzi i malowanie ścian czy układanie glazury w łazience, konieczne jest zdejmowanie grzejników ze ścian. Ważne jest, aby demontaż i ponowny montaż grzejników były przeprowadzone przez fachowców, którzy zagwarantują poprawne podłączenie instalacji. Oczywiście istnieje możliwość zlecenia tego zadania deweloperowi, jednak wiąże się to z dodatkowym kosztem. W przypadku wystąpienia awarii, takiej jak przecieki z instalacji centralnego ogrzewania, po własnej ingerencji, może skutkować utratą gwarancji na szczelność instalacji ze strony dewelopera i wykonawców.