AUDYT ENERGETYCZNY ŁÓDŹ

Kiedy potrzebny jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest niezbędny w kilku kluczowych sytuacjach, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i zakładów przemysłowych. Przede wszystkim jest wymagany przed przystąpieniem do modernizacji lub remontu budynku, aby zidentyfikować obszary o największym potencjale oszczędności energii. Audyt energetyczny jest także konieczny, gdy przedsiębiorstwo dąży do redukcji kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii. Ponadto, audyty energetyczne są często wymagane przez przepisy prawne, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, aby zapewnić zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Regularne przeprowadzanie audytów energetycznych pomaga również w monitorowaniu efektywności wdrożonych rozwiązań oraz identyfikowaniu dalszych możliwości poprawy.

Audyt energetyczny „Czyste Powietrze” Łódź

Audyt energetyczny w ramach programu „Czyste Powietrze” jest kluczowym narzędziem wspierającym działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce. Program „Czyste Powietrze” ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze oraz termomodernizację budynków. Audyt energetyczny, przeprowadzany przed realizacją inwestycji, pozwala na dokładne zidentyfikowanie obszarów, w których możliwe są największe oszczędności energii. Dzięki audytowi można określić, jakie prace modernizacyjne są najbardziej opłacalne i które działania przyniosą największe korzyści w kontekście zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo, audyt energetyczny dostarcza właścicielom budynków konkretnych rekomendacji dotyczących optymalnych rozwiązań technologicznych, co przekłada się na lepsze wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach programu. W rezultacie, audyt energetyczny przyczynia się nie tylko do obniżenia rachunków za energię, ale także do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego.

Audyt energetyczny – Łódź – koszty?

Domy jednorodzinne

Od 1400 zł

Czas realizacji ok. 5 dni roboczych.

Budynki wielorodzinne

Od 2000 zł

Czas realizacji ok. 10 dni roboczych.

Budynki przemysłowe

Od 3000 zł

Czas realizacji ok. 15 dni roboczych.

Jakie dokumenty potrzebne są do wykonania audytu energetycznego?

Audytor energetyczny potrzebuje szeregu dokumentów, aby rzetelnie i dokładnie przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Przede wszystkim niezbędny jest oryginalny projekt budynku lub aktualna inwentaryzacja obiektu oraz wszelkie projekty dotyczące wykonanych robót budowlanych. Ważnym dokumentem jest również książka obiektu budowlanego, która zawiera kluczowe informacje na temat historii budynku i przeprowadzonych prac remontowych. Okresowe przeglądy techniczne budynku dostarczają cennych informacji na temat jego obecnego stanu technicznego, co jest kluczowe dla identyfikacji potencjalnych problemów i obszarów do poprawy.

Audytor potrzebuje również szczegółowych informacji na temat zużycia ciepła i kosztów energii, co można uzyskać na podstawie faktur oraz obowiązujących taryf. Te dane pozwalają na precyzyjne określenie efektywności energetycznej budynku oraz identyfikację obszarów, gdzie możliwe są oszczędności. Dodatkowo, wytyczne dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą wpłynąć na zakres i sposób realizacji zaleceń wynikających z audytu.

Jeśli budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków, informacja ta jest niezwykle ważna, ponieważ może ograniczać możliwości przeprowadzania niektórych prac modernizacyjnych. Wszystkie te dokumenty razem pozwalają audytorowi na kompleksowe zrozumienie specyfiki budynku i opracowanie optymalnych rekomendacji dotyczących poprawy jego efektywności energetycznej.

świadectwo energetyczne

Co daje audyt energetyczny budynku?

ZLOKALIZOWANIE OBSZARÓW OSZCZĘDNOŚCI

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

REDUKCJA WYDATKÓW NA ENERGIE

OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Audyt energetyczny budynku przynosi szereg korzyści, które przyczyniają się do poprawy jego efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów eksploatacji. Przede wszystkim umożliwia dokładną identyfikację obszarów, w których dochodzi do największych strat energii, co pozwala na wdrożenie odpowiednich działań naprawczych. Dzięki audytowi można opracować plan modernizacji, który obejmuje m.in. poprawę izolacji termicznej, wymianę systemów grzewczych i wentylacyjnych na bardziej efektywne oraz zastosowanie energooszczędnych technologii.

świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny Łódź – Inwentaryzacja budynku

W przypadku braku dokumentacji dotyczącej obiektu, nadal możliwe jest przeprowadzenie audytu energetycznego. W takiej sytuacji audytorzy energetyczni wykonują szereg działań, aby zgromadzić niezbędne informacje na temat budynku. Przeprowadzana jest dokładna inwentaryzacja obiektu, która obejmuje pomiary i ocenę stanu technicznego budynku, w tym jego konstrukcji, izolacji termicznej, systemów grzewczych, wentylacyjnych i elektrycznych.

Dzięki tym działaniom audyt energetyczny może być wykonany nawet w przypadku braku pełnej dokumentacji, co pozwala na identyfikację potencjalnych oszczędności energii i opracowanie rekomendacji dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynku. W rezultacie, pomimo braku dokumentacji.

Często zadawane pytania:

Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?

Audyt energetyczny to dogłębna analiza zużycia energii w budynku i identyfikacja sposobów na poprawę efektywności energetycznej. Z kolei świadectwo energetyczne jest dokumentem oceniającym efektywność energetyczną budynku, przedstawiającym jego bieżący stan.

Kto wykonuje audyty energetyczne?

Audyty energetyczne przeprowadzają specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia, takie jak inżynierowie energetycy czy audytorzy energetyczni. Osoby te mają doświadczenie i wiedzę niezbędną do oceny efektywności energetycznej budynków i instalacji.

Jak długo trwa audyt energetyczny?

Czas trwania audytu energetycznego wynosi zazwyczaj od kilku dni do dwóch tygodni, w zależności od skali i złożoności budynku. Czas ten może się również różnić w zależności od dostępności dokumentacji technicznej i współpracy z właścicielem obiektu.

Ile kosztuje audyt energetyczny domu jednorodzinnego?

Koszt audytu energetycznego dla domu jednorodzinnego zależy od różnych czynników, takich jak lokalizacja, wielkość budynku i zakres usług. Średnio wynosi od 1200 do 2000 złotych netto.

Jakie korzyści płyną z audytu energetycznego budynku?

Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary o największych stratach energii i wdrożyć odpowiednie działania naprawcze. Dzięki temu można obniżyć koszty eksploatacji, poprawić komfort użytkowania budynku oraz spełnić wymagania prawne dotyczące efektywności energetycznej.

Kiedy jest konieczny audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez inwestora przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych i jest wymagany, gdy ubiega się o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji z programu „Czyste Powietrze”.

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny obejmuje szczegółowe badanie efektywności energetycznej budynku lub instalacji, analizując m.in. izolację termiczną, systemy grzewcze i wentylacyjne, oświetlenie, zużycie energii elektrycznej oraz sposób zarządzania energią.

Czy audyt energetyczny jest wymagany w programie "Czyste Powietrze"?

Przy ubieganiu się o środki na projekty bez pełnej termomodernizacji w ramach programu „Czyste Powietrze” audyt energetyczny nie jest konieczny. Jednak w przypadkach pełnej termomodernizacji jego przeprowadzenie jest obowiązkowe, co umożliwia uzyskanie wyższego dofinansowania.